Samo u građanskom društvu izražavanje nacionalnog identiteta je benigna stvar

DALIBORKA ULJAREVIĆ: U Crnoj Gori smo svjedoci jačanja uticaja aktera koji insistiraju na etničkim elementima gradnje crnogorskog identiteta. Na jednoj strani imamo uporno insistiranje na nacionalnom identitetskom predznaku koje se temelji na srpstvu i očuvanju srpstva kao temeljnom osloncu crnogorskog identiteta, dok drugu stranu karakteriše isticanje crnogorstva, opet u etničkom smislu, kao najjačeg nacionalnog mobilizirajućeg sentimenta.