Lekić: Ram i slika poslije 16 godina

I nakon završnog računa za proteklih 16. godina, računa koji nam još pristiže, izgleda tačna ona teza da je suverena država  dragocijen ram u koji tek treba staviti lijepu sliku. I da ne postoji toliko lijep okvir koji može sakriti ružne sadržaje na slici.