Transparentnost dokazati na ličnom primjeru

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da više od polovine članova Vlade nije dalo saglasnost za pristup bankarskim računima u okviru predatih imovinskih kartona, a na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) nije dostupan ni imovinski karton potpredsjednika Vlade. Ovo nije očekivana praksa niti promjena koju je obećavana tokom predizborne kampanje od strane nove vladajuće većine.

Mlađo

Vlada (na čelu sa premijer ministrom) treba da zna da njima već “curi“ vrijeme i da je “grejs period“ istekao, i da sada već počinje odbrojavanje.