Crnogorski putevi rupe bez dna

Od političara često čujemo kako bez dobre putne infrastrukture nema ni razvoja, a uprkos ulaganju od 60 miliona eura godišnje za rekonstrukciju i održavanje puteva Crna Gora se, prema posljednjem istraživanju  „Global economy“ iz 2019. Godine, po kvalitetu puteva našla  na 79. mjestu  od 141 države koje su  obuhvaćene tim istraživanjem.

Trafostanica ispod Ljubovića podijelila stanare

Zbog odgađanja izgradnje trafostanice u podgoričkom naselju ispod Ljubovića, na koju je planirano da se priključi zgrada izgrađena u sklopu DUP-a “Zabjelo-Ljubović”, trpi više od 70 budućih stanara. Oni su, osim plaćanja kreditnog zaduženja, opterećeni i produženim plaćanjem stanarina, jer su i dalje podstanari.

Papir ili domena, pitanje je sad?

Kapital je našao još jedan od bezbrojnih načina, računajući na naš površni pristup, samozadovoljstvo aktualnom „popularnošću“, na zaborav ili nezainteresiranost potomaka, da na račun toga grabi profit, preprodajući elektronski prostor bez obzira na kvalitetu njegove popunjenosti.