Priča o tri grada i jednoj državi

Ova priča o tri grada i njihovom vremenu i nevremenu, svjedoči o političkoj i psihološkoj igri figure i pozadine koja se repetira obnavlajući grešku prema čovjeku i utamničenju nas svih u to zlo koje živimo. Politička trauma i paranoj konstantno u svojim osnovnim elementima omogućuje da vrijeme stoji. Bez lijeka za sada.