Zločin i kazna

Juče je kod nas završen proces. Onakav kakvog ga ni Franc Kafka ne bi mogao zamisliti. U našem procesu optuženi se na sve načine trude da dokažu svoju krivicu a oštećeni da dokaže nevinost optuženih.

Tiskanje

Kolko je tek bilo Skupštinskih poslanika! Mogli smo izglasati tu, na koktelu bilo koji Zakon, imali bi natpolovičnu većinu. Ministara kao da je bila na red interpelacija a ne pozorišna predstava. Krivokapić je morao tu biti valjda po službenoj dužnosti. I ON.

Pada li kod nas Vlada ikada

Bilo je to juče u Crnoj Gori, trebalo mi je vrijeme da savladam nemir koji je ostao prisutan dugo nakon što sam otišla sa Okruglog stola o radu Vlade i ocjenama civilnog društva povodom toga. Taj nemir je ostao iz više razloga a jedan od njih je ponavljanje "civiljnjaka" da stoje na raspolaganju sa stručnim i ljudskim kvalitetima pred lavljom pećinom i telefonima koje mi plaćamo koji su zvanili ali nije bilo odgovora. Njihovi vlasnici obavljali su neke važne stvari, naravski za državu i nas. Ako bi se igrali "gluvih telefona" ali se ne igramo. Samo su ostali nedostupni. Da li ej to i pravi razlog isključivanja?