Izbori su jedini način da građani uspostave kontrolu

Na politička zbivanja u domovini uglavnom reagujem na mojoj FB stranici i u komentarima na postove prijatelja. Ponekad izađem iz toga modela i komentarišem za tradicionalne medije, a Monitor tu ima poseban popust zbog moga minulog rada u tome nedjeljniku. Propitivanje koleginice Milene Perović, uz njenu dozvolu, objavljujem i na mojoj blog stranici.