Mizofonija

Mizofonija je poremećaj kod koga dozali do preosaetljivosti na određene vrste zvukova koje proizvode drugi ljudi, što može uključivati žvakanjem, pijenje ili disanje.