Reagovanje mr Luke Mitrovića: Nijedna od navedenih činjenica i optužbi na moj račun i na račun Zavoda nije tačna

Objavljeno: 03.04.2021, 10:28h

Demanti teksta „Zviždači progovorili o malverzacijama u ZHMS, odgovorni odgovaraju ćutanjem“, objavljeno: 01.04.2021, 13:58h, na portalu PCNEN

Poštovani,

U skladu sa članom 48 Zakona o medijima,molim vas da objavite demanti na tendeciozni tekst i netačne informacije koje su saopštili „Zviždači“ iz ZHMS-a, Pižurica i Raičković

Pošto niko iz Zavoda nije reagovao na ovaj tekst, kojim se želi nanijeti šteta profesionalnom integritetu institucije, pojedinaca i mene lično, ja kao bivši Direktor mogu konstatovati sledeće:

  1. Nijedna od navedenih činjenica i optužbi na moj račun i na račun Zavoda nije tačna. Naime, svaka aktivnost i trošenje budžetskih sredstava je bila transparentna i svrsishodno definisana Planom javnih nabavki i odobrenim sredstvima na budžetskim pozicijama za održavanje auta i nabavku rezervnih djelova. U Zavodu su za te poslove bili zaduženi šef voznog parka, službenica za javne nabavke i Načelnica Opšte službe. Valjda nije posao Direktora da broji osovine, zglobove, ležajeve, alternatore, turbine, ventile, dizne, cilindre, kvačila, pumpe, radilice itd.  Namjerno se izbjegava činjenica o starosti voznog parka Zavoda. Svako auto je bilo staro između 12 i 17 godina i stalno korišćenje za potrebe redovnih terenskih, Zakonima definisanih poslova, je iziskivalo i velike troškove njihovog održavanja, što se može vidjeti i po pređenoj kilometraži auta koja je bila za većinu auta nekoliko stotina hiljada kilometra. Moja je odgovornost bila za sigurnost života radnika koji su svakodnevno bili na terenu zbog održavanja preko 180 meteoroloških, hidroloških, padavinskih, mareografskih, seizmoloških i stanica za kvalitet voda i vazduha, realizacija državnih programa monitoringa voda i vazduh, hidrografski premjer plovnih puteva itd. O svakom tenderu postoji kompletna dokumentacija, od tehnničke specifikacije, javnog oglašavanja i izbora najpovoljnije ponude. Sve je rađeno transparentno, i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Planom javnih nabavki. Isticanje, površno i bombastičnih  brojki govori u prilog činjenici o tendecioznim  i zlim namjerama samoproklamovanih zviždača. Da smo radili transparento može se zaključiti i na osnovu toga da su oni ili bilo ko je zainteresovan imali mogućnost uvida u dokumentaciju o javnim nabavkama za popravku auta i nabavku rezervnih djelova. Dakle, nijedna malverzacija nije učinjena. Moji glavni ciljevi su bili operativnost institucije ,profesionalnost, odgovornost i namjensko trošenje novčanih sredstava građana Crne Gore o čemu mogu posvjedočiti i Izvještaj državne revizorske institucije, Zapisnici inspektora javnih nabavki i unutrašnja revizija.
  2. Koliko su njihove izjave i optužbe tendeciozne i zlonamjerne navešću primjer izgradnje objekta Glavne meteorološke stanica (GMS) Podgorica i Centra za primopredaju podataka. Da bi se izgradila zgrada državnih agencija 2007. u ulici IV proleterske19, Zavod je privremeno preselio Glavnu meteorološku stanicu u dvorištu Biotehničkog fakulteta i kancelariju za osmatrače (zviždače) za koju je Zavod plaćao zakup. Konačno, poslije 13 godina, Zavod je obezbijedio plac od 800 m2, kao donacija Glavnog grada a Vlada budžetska sredstva za izgradnju objekta i postavljanje instrumenata u meteorološkom krugu, koja će u najskorije vrijeme biti otvorena i krenuti sa radom, na žalost zviždača (Raičković, Pižurica). Projekat  je realizovan preko Uprave javnih radova, a Zavod je samo korisnik Projekta. Cjelokupni Projekat se tiče izgradnje objekta GMS Podgorica i rekonstrukcija-ugradnja sistema za grijanje na još tri objekta GMS u Kolašinu, Beranama i Pljevljima. Ukupna cijena svih ovih radova je cca 34.000 eura. Oni su naveli lažan podatak o tome da je izgradnja, kako oni kažu „kućice od 30 kvadrata koštala 60.000 eura!“ Da bi bilo uvjerljivo koliko su istiniti šaljem vam kompletnu tendersku dokumentaciju za ovaj projekat.
  3. Na kraju, za bilo koji posao u Zavodu tokom mog mandata, tvrdim da je urađen u potpunosti transparentno i u skladu sa Zakonima ove Države, o čemu svjedoče Izvještaji brojnih revizija i nadležnih inspekcija.
  4. Za uvredu časti i blaćenje mog imena, za nadoknadu štete (od samoimenovanih zviždača) ću se obratiti nadležnim državnim organima.

Srdačno se zahvaljujem,

Mr Luka Mitrović, eks Direktor ZHMS

————————————–

Napomena uredništva portala PCNEN: Gospodin Mitrović je, uz tekst demantija, koji je reakcija na novinarsku priču “Zviždači progovorili o malverzacijama u ZHMS, odgovorni odgovaraju ćutanjem”, uredništvu proslijedio dokumente koja se odnose na postavljanje metereoloških stanica:

  1. Tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke  za izvođenje radova na izgradnji infrastrukture za postavljanje hidrometeoroloških stanica – iv faza;

  2. Odluku o izboru najpovoljnije ponude (za postavljanje metereoloških stanica)

  3.  Ugovor o javnoj nabavci

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply