Analiza objavljenih nalaza istraživanja javnog mnjenja o RTCG

Objavljeno: 24.03.2020, 15:37h

Povjerenje u RTCG još uvijek je manje nego prije osam godina.

UVOD

Media centar je uradio Analizu objavljenih nalaza istraživanja javnog mnjenja o radu RTCG koju je sproveo IPSOS u oktobru 2019. godine

Podaci iz istraživanja konačno su objavljeni na internet prezentaciji RTCG sredinom marta 2020. godine, nakon insitiranja Media centra. Nedopustivo je da Savjet RTCG ne saopštava podatke o mišljenju građana u odnosu na rad RTCG duže od 4 mjeseca.

Analiza Media centra bazirana je na poređenju rezultata poslednjeg istraživanja iz oktobra 2019. godine sa rezultatima istraživanja sprovednih od 2011. do 2019. godine jer ova vrsta uporednih podataka nedostaje u prezentaciji najnovijeg istraživanja IPSOS-a.

Sličnu Analizu Media centar je pripremio i u prethodnoj godini. U Analizi smo upoređivali samo najvažnije podatke, na osnovu kojih se može izvesti relevantan zaključak o sadašnjem stanju javnog nacionalnog medijskog servisa.

Prema dostupnim podacima o istraživanjima javnog mnjenja koje je sprovela RTCG, može se zaključiti da je od 2011. do 2019. godine korišćena uglavnom ista metodologija u istraživanjima, pa su podaci uporedivi. Media centar je uradio ovu analizu bez uvida u upitnik koji je koristio IPSOS tokom istraživanja u oktobru 2019, pa nismo bili u mogućnosti da utvrdimo eventualne razlike u pitanjima koja su postavljena ispitanicima, kao ni da utvrdimo koja su pitanja postavljena ispitanicima a eventualno su izostali odgovori u prezentaciji istraživanja. Može se, ipak, konstatovati da je najveći broj pitanja u istraživanju iz oktobra  2019. godine bio postavljen i u istraživanjima iz prethodnih godina.

Važno je napomenuti da je istraživanja javnog mnjenja o radu RTCG u 2011, 2012 i 2013. godini realizovao IPSOS. U 2016 i 2017 godini, istraživanja je radila agencija DeFacto, a u februaru 2018. godine agencija E3 Consulting. U decembru 2018. i oktobru 2019. godine istraživanje je ponovo realizovala agencija IPSOS.

Članovi aktuelnog Savjeta RTCG treba da osiguraju uporedivost podataka svih istraživanja javnog mnjenja iz pretodnoh godina a ne samo uporedne podatke iz godina kada je istraživanje radila Agencija IPSOS.  Ovo tim prije jer je metodologija istraživanja bila identična, a do sada nisu iznijeti argument kojima se može osporiti kvalitet istraživanja koje su obavile agencije DeFacto i E3 Consulting.

NALAZI:

Napomena: Nalazi Media centra prate strukturu nalaza istraživanja javnog mnjenja o RTCG i nisu poređani po važnosti. 

ATRIBUTI IMIDŽA RTCG

Od prvog istraživanja javnog mnjenja o RTCG, kojeg je radio IPSOS u 2011. godini, u okviru upitnika našli su se i atributi imidža RTCG u odnosu na koje su građanke i građani mogli da iskažu svoje mišljenje. Slijedi pregled uporednih podataka za neke od najvažnijih atributa imidža:

 • Da je TVCG moderna TV stanica, u 2017. godini  mislilo je  njih  17,5%, u decembru 2018. svega 11,3% ispitanika, dok je u oktobru 2019 njih 15.7% imalo ovo mišljenje. I pored digitalizacije u koju su građani Crne Gore investirali više od 17 miliona eura, TVCG se nije vratila na nivo iz 2017. godine.[1]
 • Da TVCG postaje sve bolja i bolja u 2017. mislilo je njih 24,3%, u decembru 2018. godine njih 16,9%, dok je  u oktobru 2019. njih 18.5% mislilo tako. Iz ovih podataka uočljivo je da građani primjećuju značajan zaostatak u odnosu na 2017. godinu.
 • Da je TVCG stanica koja pokreće društveno važne teme u 2017. godini mislilo je 33,6%, u decembru 2018. godine takvo mišljenje imalo je 33,8% ispitanika, dok je njih 28.9% imalo takvo mišljenje u oktobru 2019 godine. Po ovom parametru situacija je gora u odnosu na 2017. i 2018 godinu jer manje građana smatra da TVCG pokreće društveno važne teme.
 • Da je TVCG stanica pod snažnim političkim uticajem u 2017. godini mislilo je 24,7% ispitanika, u decembru 2018. godine takvo mišljenje imalo je 24,4% ispitanika dok je njih 30.0% imalo takvo mišljenje u oktobru 2019.
  Po ovom parametru situacija je značajno lošija u odnosu na 2017. i 2018. godinu.

U okviru ove oblasti uvedeni su novi atributi koje su ocjenjivali ispitanici, a koje nije moguće uporediti sa prethodnim godinama.

 

PROFIL GLEDALACA

Kada se uporedi profil gledalaca, nema većih razlika u pogledu pola koji više gleda TVCG. Kao i u 2011. godini i u oktobru 2019. su TVCG više gledali muškarci (61.6%). Takođe, primjetan je dalji pad gledanosti TVCG kod mlađe populacije.  U 2019 godini 4.3% mladih od 18 do 30 godina je pratilo TVCG, u 2018. godini 5,3%, a  u 2012. godini 10%. TVCG je i dalje  najviše usmjerena prema populaciji iznad 60 godina starosti.

MOTIVI IZBORA TV STANICE KOJA SE NAJČEŠĆE GLEDA

 • Jedan od motiva gledalaca za najčešće gledanje TV stanica, uključujućii i TVCG, je objektivnost. U 2011. godini 28% ispitanika smatralo je da je TVCG objektivna, u 2012. godini njih 36%, u 2017. godini, 41%, u februaru 2018 godine 42,5%, u decembru 2018. godine svega 21,9%, dok je u oktobru 2019. njih 25.2% mislio da je TVCG objektivna.

Ovaj podatak ukazuje na lošu perecepciju građana u pogledu objektivnosti TVCG u odnosu na 2017. i prvu polovinu 2018. godine. Ovaj podatak ukazuje na to da je u pogledu objektivnosti TVCG bila bolje percipirana 2011. godine nego danas.

 


POVJERENJE  U TVCG

U istraživanju iz oktobra  2019. godine, koje je za potrebe RTCG uradio IPSOS, saopšten je podatak da 22,7 odsto ispitanika najviše vjeruje nacionalnom javnom medijskom servisu.

U 2011. godini, 18% ispitanika je najviše vjerovalo RTCG, u 2012. i 2013. godini 26%[2] ispitanika imalo je najviše povjerenje u RTCG, dok je 2016. godine 29,7%[3] ispitanika imalo najviše povjerenje u RTCG. U 2017. godini, najviše povjerenje je imalo 30.0%[4] ispitanika, dok je procenat čak povećan početkom 2018. godine na 31% [5]. U decembru 2018 godine najviše povjerenje je imalo 22.5%[6] ispitanika.

Prema istraživanjima koje su u prethodnim godinama radile agencije IPSOS i DeFacto, možemo zaključiti da građani zapravo imaju veoma negativan stav prema RTCG, jer se procenat onih koji najviše vjeruju RTCG u oktobru 2019. godine i dalje nalazi na nižem nivou nego u 2012. godini, kada je na isto pitanje 26 odsto ispitanika izjavilo da najviše vjeruje RTCG. Uporedni podaci su toliko poražavajući za generalnog direktora i Savjet RTCG da bi najbolji korak bio podnošenje ostavki.

Godina Najveće povjerenje u TVCG Generalni direktor/ica RTCG
2011 18% Branko Vojičić
2012 26% Rade Vojvodić
2013 26% Rade Vojvodić
2016 29,7% Rade Vojvodić
2017 30.0% Andrijana Kadija
2018 (mart) 31% Andrijana Kadija
2018 (decembar) 22.5% Božidar Šundić
2019 22.7% Božidar Šundić

Istraživanje DeFacto, avgust 2017. godina

 Napomena:

U prezentaciji istraživanja iz oktobra 2019. godine koja se nalazi na internet prezentaciji RTCG nema podataka u vezi sa pitanjem u koju TV stanicu građani imaju najmanje povjerenje. Ovaj podatak je bio dostupan u prezentaciji istraživanja iz decembra 2018. godine kojeg je radila ista agencija (IPSOS). Podsjećanja radi, u decembru 2018. godine 23,3% ispitanika se izjasnilo da je ima najmanje povjerenje u TVCG. Na isto pitanje je u 2011. godini  najmanje povjerenje imalo 20%, u 2012. godini 23%, u 2013. godini 21%, a u 2016. godini 20,9%.
Ovi podaci ukazuju na negativan trend i povećanje procenta onih koji nemaju povjerenje u TVCG. Na žalost, nedostaje podatak za 2019. godinu kako bi mogli zaključiti da li se negativan trend nastavlja ili ne.

Za razliku od istraživanja IPSOS-a u 2013. godini i istraživanja agencije DeFacto iz 2016. i 2017. godine, u israživanju iz decembra 2018. i oktobra 2019. godine nema pitanja koje se odnosi na to da li je informativni program TVCG bolji ili lošiji nego prije godinu dana. Pitanje u istraživanju iz decembara 2018. i oktobra 2019. godine prošireno je na cjelokupan program RTCG. Time je djelimično smanjena mogućnost poređenja sa 2017. godinom, a javnost je ostala uskraćenja i za konkretan podatak na osnovu kojeg je moguće jednostavno poređenje rada menadžmenta, pa i Savjeta RTCG, u 2017. 2018. i 2019. godini.

ZAKLJUČCI

 • Na osnovu poređenja rezultata istraživanja iz oktobra 2019. godine i prethodnih godina može se zaključiti da je najvažniji parametar na osnovu kojeg se može procjenjivati kvalitet rada TVCG (povjerenje gledalaca), na veoma niskom nivou i značajno gori nego u 2017. godini kada je sa RTCG rukovodio nezakonito smijenjeni menadžersko-urednički tim (Andrijana Kadija, Vladan Mićunović, Aleksandar Mirković).
 • U prezentaciji istraživanja iz oktobra 2019. godine nedostaju uporedni podaci koji se odnose na povjerenje građana iz 2016, 2017. i prvog kvartala 2018. godine (iako su bili dostupni IPSOS-u i menadžmentu RTCG), jer su veoma nepovoljni za aktuelni  menadžement i Savjet RTCG.
 • Povjerenje u RTCG još uvijek je manje nego prije osam godina. Za samo nekoliko mjeseci nakon nezakonitih razrješenja Andrijane Kadije i Vladana Mićunovića, generalne direktorice RTCG i direktora TVCG, Savjet i menadžment RTCG su uspjeli da  unište sve rezultate ostvarene u 2017. godini i dovedu RTCG na nivo povjerenja ispod onoga iz 2012. godine. Negativan trend nastavljen je u 2019. godini sa novim Savjetom RTCG i istim generalnim direktorom, Božidarem Šundićem. Pad povjerenja u TVCG ukazuje na činjenicu da građani nisu zadovoljni radom ove javne medijske organizacije.
 • Analiza rezultata istraživanja potvrda je tvrdnje Media centra da građani nemaju povjerenje u RTCG, što i ne treba da čudi jer su ponovo na najodgovornija mjesta u informativnom programu dovedeni oni koji su ga i uništavali ispunjavajući naloge Demokratske partije socijalista (DPS) godinama unazad.
 • Aktuelnom Savjetu RTCG i generalnom direktoru Šundiću nije pomogla ni digitalizacija (koja je građane Crne Gore koštala više od 17 miliona) a ni novac iz budžeta, u pokušaju vraćanja povjerenja građana i građanki Crne Gore. Oni imaju pravo da dobiju odgovor od Savjeta RTCG zašto se generalnom direktoru Šundiću plaća više od 3000 eura mjesečno za nepostojeće rezultat.
 • Savjet RTCG je najodgovorniji što građani Crne Gore najviše vjeruju jednoj privatnoj televiziji umjestio nacionalnom javnom medijskom servisu kojeg plaćaju.  Savjet RTCG je ignorisao  preporuku Media centra (dati u prethodnoj Analizi) da postavi cilj menadžmentu RTCG da nacionalni medijski javni servis  bude prvi masovni medij u zemlji po povjerenju i da precizno oroči dostizanje toga cilja pod prijetnjom razrješenjem. Aktuelni generalni direktor Šundić je skoro dvije godine na funkciji, a rezultati RTCG su poražavajući. U sadašnjem Savjetu RTCG sjede i tri (3) člana iz prethodnog saziva (Ivan Jovetić, Milan Radović i Goran Sekulović) koji nisu ništa uradili da, zajedno sa novim članovima ovog tijela (Bojana Jokić, Ilija Despotović, David Delibašić, Pavle Radovanović, Nikola Tatar  i Predrag Marsenić), poprave loše stanje. Od ovakvog medijskog javnog servisa suštinsku korist ima samo DPS a ne svi građani Crne Gore što je suprotno ciljevima zbog kojih je osnovan javni servis. Nameće se zaključak da su svi članovi Savjeta RTCG pod snažnim uticajem DPS-a.  Da nije tako, makar bi jedan član Savjeta RTCG do sada javno iznio kritike na račun rezultata istraživanja iz oktobra 2019. godine. Stanje u RTCG se neće promijeniti dok sadašnji Savjet i menadžment RTCG ne budu razriješeni, a to se može izvesti izmjenama Zakona o RTCG, kako bi, napokon, bili stvoreni uslovi da se u najvažnijem upravljačkom tijelu nađu istinski reprezenti javnosti.
 • Metodologija israživanja treba da ostane ujednačena i na istim metodolškim osnovima kako bi podaci bili uporedivi. Budući izvještaji o nalazima istraživanja javnog mnjenja u odnosu na RTCG treba obavezno da sadrže uporedne podatke (uključujući one iz 2016, 2017. i prvog kvartala 2018. godine) kako bi javnost na jednostavan način mogla da prati poboljšanja ili pogoršanja u vezi sa radom RTCG. Upitnik za ispitanike treba da bude dostupan javnosti zajedno sa nalazima  istraživanja kako bi bilo moguće upoređivanje sa podacima iz prethodnih istraživanja.
 • Media centar ponovo preporučuje Savjetu RTCG da postavi cilj menadžmentu RTCG da nacionalni medijski javni servis  bude prvi masovni medij u zemlji po povjerenju i da precizno oroči dostizanje toga cilja uz prijetnju razrješenjem.

Goran Đurović, direktor Media centra

Dragoljub Duško Vuković, predsjednik Skupštine Media centra

[1] U 2017. godini generalna direktorica RTCG bila je Andriajna Kadija, direktor TVCG bio je Vladan Mićunović a urednik Prvog programa Aleksandar Mirković

[2] Istraživanja u 2011, 2012 i 2013 uradio je IPSOS

[3] Israživanje uradio DeFacto

[4] Istraživanje uradio DeFacto

[5] Istraživanje uradio E3 Consulting

[6] Istraživanje uradio IPSOS

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply