Planovi bez integriteta

Objavljeno: 14.01.2017, 09:50h

Iako će Agencija za sprečavanje korupcije tek nakon 15. aprila sačiniti godišnji izvještaj o sprovođenju planova integriteta u 2016. godini, što zbog zakonskih rješenja, što zbog sadržaja samih planova, već sada je jasno da su rezultati izuzetno ograničeni

Piše: Jovana Marović*

politikon-logoIako će Agencija za sprečavanje korupcije tek nakon 15. aprila sačiniti godišnji izvještaj o sprovođenju planova integriteta u 2016. godini, što zbog zakonskih rješenja, što zbog sadržaja samih planova, već sada je jasno da su rezultati izuzetno ograničeni.

Fokus Agencije tokom protekle godine ograničio se na praćenje dinamike usvajanja planova integriteta, pa je u skladu sa tim javnost informisana o broju organa koji su ovu obavezu ispunili. Međutim, uvid u sadržaj planova, u ovom slučaju lokalnih samouprava, pokazuje da su izrađeni u izuzetno kratkom roku od tek nekoliko dana, što je uticalo na njihov kvalitet, odnosno svelo se na prepisivanje rizika i aktivnosti iz obrasca koji je izradila Agencija.

Monitoring planova integriteta od strane zainteresovanih strana je otežan zbog sadržaja člana 75 Zakona o sprečavanju korupcije, a koji određuje da je ”organ vlasti dužan da plan integriteta učini dostupnim javnosti objavljivanjem na svojoj internet stranici ili na drugi odgovarajući način”. Budući da nije precizirano koji su to drugi ”odgovarajući načini”, organi vlasti su se, najčešće, opredijelili da planove učine dostupnim na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, što otežava i ograničava nadzor.

Agencija bi trebalo da unaprijedi formu za izradu plana integriteta na način što će predvidjeti definisanje ciljeva, kao i indikatora za svaku od predviđenih aktivnosti. Odsustvo definisanih vrijednosti koje bi organ vlasti trebalo da ispuni tokom jedne godine ostavlja prostor za proizvoljno izvještavanje i određivanje uspjeha u realizaciji zacrtanih mjera.

Iako Zakon precizira da organ vlasti svake druge godine procjenjuje efektivnost i efikasnost plana, njegova adaptacija bi trebalo da bude dio redovnih godišnjih aktivnosti. U skladu sa tim, organi vlasti bi mogli dostaviti kvalitetnije smjernice za unapređenje obrasca i samih planova Agenciji i obrnuto. Samo na ovaj način je moguće izbjeći uniformnost planova. Izvještavanje o realizaciji plana je potrebno predvidjeti na polugodišnjoj, a ne godišnjoj, osnovi kao što je to sada slučaj.

Od posebne je važnosti izraditi mehanizme za praćenje sprovođenja plana, kako na centralnom tako i na nivou organa vlasti, koji bi olakšali i unaprijedili realizaciju mjera i ostvarivanje ciljeva.

*Autorka je direktorka Politikon mreže

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply