Prepiska Kekovića i Filea povodom SOVCG

Objavljeno: 29.02.2012, 18:30h

Objavljujemo pismo generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđe Kekovića komesaru za proširenje Evropske unije Štefanu Fileu i komesaru za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, Laszlu Andoru, kao i odgovor Filea

Poštovana gospodo,

Obraćamo vam se povodom situacije koja se dešava u našoj članici Sindikalnoj organizaciji Vojske Cme Gore (SOVCG), u kojoj se na najdrastičniji način krše osnovna ljudska i sindikalna prava naših članova.

Naime, SOVCG je godinu dana pokušavala da uspostavi socijalni dijalog sa Ministarstvom odbrane i Savjetom za odbranu i bezbjednost, i na taj način zaustavi diskriminaciju koja se vrši prema njenim članovima i prevaziđu ograničenja u smislu ostvarivanja osnovnih sindikalnih sloboda i prava koja trpi od svog osnivanja (05.10.2010. godine), iako je osnovana javno, transparentno i u skladu sa ustavnom i zakonskom regulativom. Za sve ovo postoji bezbroj

dokumenatovanih dokaza. Ističemo da od preko 450 članova koliko je imala SOVCG prilikom osnivanja, kojim je obezbijedila zakonski uslov za sticanje reprezentativnosti, danas, kao posledicu drastične diskriminacije koju je pretrpjela, SOVCG broji oko 250 članova. Takode ističemo da su zbog krajnje drske i bezobzirne diskriminacije, po prijavama SOVCG, državni organi pokrenuli krivične istrage protiv više lica na odgovornim mjestima u Vojsci.

Nažalost, nakon godinu dana naših bezuspješnih pokušaja uspostavljanja socijalnog dijaloga, diskriminacija i pritisci prema članstvu SOVCG su se još više pojačali. Šta više, situacija je iz dana u dan postajala sve složenija, a karakteriše je potpuno odsustvo dijaloga, mobing, pritisci i ucjene članova SOVCG. Neprincipijelnost, neravnopravan tretman i odsustvo minimuma etike i

demokratskog odnosa od strane odgovornih u Ministarstvu odbrane i Vojsci potvrđuje i bezrezervna podrška drugom sindikatu (SVCG) koji je pod njihovom kontrolom, nasuprot drastične diskriminacije prema SOVCG.

Uslijedio je niz novih primjera antisindikalne diskriminacije prema našim članovima, koji obuhvataju sledćee:

– da se naši članovi raspoređuju na dužnosti suprotno njihovoj vojnoj specijalnosti i obrazovanju;

– uslovljavaju se istupanjem iz SOVCG da bi se rasporedili na adekvatna radna mjesta u skladu sa novom sistematizacijom;

– ne dozvoljava se isticanje naših obavještenja na oglasnim tablama nekih jedinica;

– vojnici zaposljeni na određeno vrijeme ne mogu da produže ugovor iako su potrebni Vojsci i ispunjavaju sve zakonom propisane uslove;

– linijom komandovanja se naši članovi i zaposleni dezinformišu da SOVCG ima za cilj da smijeni ministra odbrane i da zbog toga ne treba da budu naši članovi;

– naši članovi se opterećuju poslovima van njihovog radnog mjesta i specijalnosti da bi se sistematski kritikovali i iznalazili razlozi za njihova pomjeranja na niža radna mjesta;

– nerijetke su uvrede i ponižavanja mladih i potčinjenih, stavljaju se u stanje neraspoređenosti i ako primjerno i krajnje odgovorno, duži niz godina, obavljaju svoje obaveze i dužnosti, itd.

SOVCG se u dva navrata obraćala za zaštitu i prijem članovima Savjeta za odbranu i bezbjednost, kojeg čine predsjednik Cme Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade Crne Gore, a koji je nadređen Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Crne Gore. Medutim, do danas SOVCG nije naišla na prijem ili razumijevanje.

Uvažena gospodo, obzirom da je povod našeg obraćanja varna direktno vezan za vladavina pravu i poštovanje ljudskih prava i sloboda, to jest za poglavlja koja ste posebno apostrofirali na našem putu učlanjenja u Evropsku uniju, iskreno se nadarno da ćete se zainteresovati za ovo pitanje i, vašim autoritetom uticati na prestanak diskriminacije i poštovanje osnovnih sindikalnih i ljudskih prava članova SOVCG.

Srdačan pozdrav,
Srđa Keković

__________________________________

Ogovor komesara za proširenje EU Štefana Filea

Poštovani g-dine Kekoviću,

Zahvaljujem na Vašem pismu od 27.12.2011. godine koje ste uputili mom kolegi Komesaru Andoru i meni, a u kojem navodite dešavanja u jednoj od vaših članica, Sindikalnoj organizaciji Vojske Crne Gore. Očekuje se da zemlje koje žele da se priključe Evropskoj uniji poštuju principe slobode, demokratije, ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i vladavinu zakona, kao što je navedeno u Ugovoru o Evropskoj uniji. Slobodno sindikalno djelovanje predstavlja jednu od komponenti za efektivnu demokratiju koja proizilazi iz ovih principa.

Evropska komisija pomno prati dešavanja koja se tiču radničkih i sindikalnih prava u Crnoj Gori, kao i drugim zemljama koje teže da pristupe Evropskoj uniji. Sloboda organizovanja i udruživanja jeste osnovno pravo prepoznato u Evropskoj povelji o osnovnim pravima i konvencijama Međunarodne organizacije rada. Nezavisan socijalni dijalog na nacionalnom nivou osnovni je element ekonomskog i socijalnog upravljanja u Evropi. Na svom putu ka EU integracijama, Crna Gora će morati da usvoji sve relevantne djelove zakonodavstva, koji će poboljšati i osigurati zaštitu radnika u skladu sa EU standardima.

U skladu sa članovima 152 i 154 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, Komisija omogućava socijalni dijalog među socijalnim partnerima na evropskom nivou. Međutim, Evropska komisija nema mandat da interveniše u radnim odnosima na nacionalnom nivou. S toga, ohrabrujemo vas da pokrenete postupke koji se odnose na kršenje relevantnih pravnih odredbi pred nadležnim nacionalni sudom.

Komisija će nastaviti da pomno prati stanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori, kao i primjenu Zakona o radu, i da izvještava o njima. Buduće otvaranje pregovora sa Crnom Gorom o pristupu ED olakšaće dodatni monitoring i u oblasti socijalnog dijaloga, u okviru Poglavlja 19 “Socijalna politika i zapošljavanje” i Poglavlja 23 “Pravosuđe i temeljna prava”.

Najnoviji izvještaj o napredku Crne Gore koji je sačinila Evropska komisija možete naći na sledećem linku:

http:// ec.europa.eu/ enlargment/press corner /keydocuments/reports oct 2011 en.htm

Srdačno,

Stefan File, s.r

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register