Primjer reagovanja povodom kršenja ljudskih prava

Objavljeno: 10.12.2007, 18:30h

Svijest o soptvenim i pravima drugih, i odgovornost za čuvanje istih je neophodno razviti kroz zajedničke napore svih sektora, a mediji u tome imaju posebno važnu ulogu

Svijest o soptvenim i pravima drugih, i odgovornost za čuvanje istih je neophodno razviti kroz zajedničke napore svih sektora, a mediji u tome imaju posebno važnu ulogu

Piše: Forum MNE*

U srijedu, 5. decembra, proslavljan je međunarodni dan volontera. Nakon programa kojim je i organizacija Forum MNE obilježila ovaj dan, nekoliko volontera naše organizacije i dvije omladinske radnice (zaposlene u organizaciji) su odlučili da druženje nastave u podgoričkim lokalima U jednom od podgoričkih lokala je pet volontera romske nacionalnosti odmah po ulasku zamoljeno da napuste lokal, uz komentar «Takva su pravila lokala».

Volonteri su odmah napustili lokal misleći da je u pitanju privatna zabava, a na reakciju obezbjeđenja pored omladinskih radnica reagovali su i neki od gostiju lokala. Tu noć međutim nije bilo moguće doći do odgovora na pitanje na osnovu kojeg prekršenog «pravila lokala» su mladići udaljeni. Pri tome napominjemo da mladići svojim ponašanjem nisu mogli dati povoda za ovakvu reakciju obezbjeđenja.

Izgradnju samopouzdanja kod mladih, posebno onih iz osjetljivijih i marginalizovanih grupa, smatramo jednim od naših najvažnijih i najodgovornijih zadataka sa kojima se srećemo u radu. Ono što mladi uče kroz programe naše organizacije je da donose informisane odluke o sebi i svojoj budućnosti, da se oslone na svoje jače strane, razvijaju svoje potencijale i vjeruju u sebe, tj. da znaju kako mogu i dalje da se razvijaju u svjesne i odgovorne pojedince koji doprinose razvoju društva.  Da bez obzira na boju kože, vjersku i nacionalnu pripadnost, jezik, ekonomski i društveni status, izgled i druge karakteristike koje nas "odvajaju" jesmo vrijedni da proživimo život kao i svi drugi na ovoj planeti, a da niko nema prava da nas diskrimiše na osnovu naših različitosti.

Imajući u vidu činjenicu da su isti mladići u nekoliko navrata tokom prethodne godine bili gosti ovog lokala, i kao takvi adekvatno tretirani, naš prvi korak jeste bio da sa vlasnikom lokala provjerimo koliko je upoznat sa stavovima koje zaposleni imaju i sprovode, a koji su u direktnoj suprotnosti sa osnovnim ljudskim pravima zagarantovanim svakom čovjeku bez obzira na boju kože, vjersku i nacionalnu pripadnost i druge karakteristike.

U direktnom kontaktu sa vlasnikom lokala razjašnjeno je da «pravila lokala» podrazumjevaju udaljavanje gostiju koji se neprihvatljivo ponašaju, te da drugi kriterijumi ne postoje. Takođe je zaključeno da procjena člana obezbjeđenja zasnovana na njegovim prethodnim iskustvima da će prisustvo mladića romske nacionalnosti «isprovocirati druge goste lokala, ako već oni nisu nasilni momci» ni u kom slučaju ne može biti opravdanje za kršenje njihovog prava da budu gosti lokala i da budu tretirani na adekvatan način.

Ova izjava člana obezbjeđenja jasno govori o nerazvijenoj svijesti o ljudskim pravima, te o diskriminatornom stavu prema romskoj populaciji koji samo oslikava postojeće stanje u našem društvu. Prihvatajući odgovornost za načinjenu grešku obezbjeđenje i vlasnik lokala su pozvali volontere na ponovni dolazak u lokal uz izvinjenje za prethodni postupak. 

Svjesni činjenice da je diskriminacija po različitim osnovama i kršenje ljudskih prava gotovo svakodnevna praksa u Crnoj Gori, a najviše i zbog slabo razvijene svijesti o istima, smatramo da su ovakve reakcije direktno na terenu neophodne kako bi se uticalo na smanjenje diskriminacije na dnevnoj osnovi. Takođe, bitno je informisati javnost o primjerima pozitivnog reagovanja i ispravljanja načinjene štete u mjeri u kojoj je to moguće, jer se svakodnevno srijećemo sa primjerima diskriminacije u prodavnici, u kafiću, na benzinskoj pumpi, na ulici, ali i u javnim ustanovama i institucijama.

U omladinskim klubovima podstičemo mlade da preispituju svoje i stavove drugih, i da utiču na promjene u ponašanju i kod sebe i kod drugih, kako bi zajedno obezbjedili siguran ambijent u kom se svako  osjeća dobrodošlo i gdje će se prema svima ravnopravno ophoditi  bez obzira na religiju, pol, godine, jezik, boju kože, nacionalnost, političko, seksualno opredjeljenje i druge osobenosti.

Ovim pozivamo sve da to isto urade. Da preispitaju svoje stavove i ponašanja, kao i da reaguju na stavove i ponašanja drugih koja diskriminišu ili uskraćuju ljudska prava po bilo kom osnovu.   

Posebno pozivamo medije da objave primjere pozitivnog reagovanja i prihvatanja odgovornosti za načinjene propuste kako bi se u narednim situacijama smanjile šanse za ponovnim kršenjem ljudskih prava. Smatramo da je bitno graditi nediskriminatorno društvo zajedničkim naporima i da treba u svakoj situaciji naći načina da se adekvatno reaguje na najbolji način za same učesnike, ali i za druge koji se potencijalno mogu naći u istoj situaciji. Svijest o soptvenim i pravima drugih, i odgovornost za čuvanje istih je neophodno razviti kroz zajedničke napore svih sektora, a mediji u tome imaju posebno važnu ulogu.

*Ovo je saopštenje Foruma Mladi i Neformalna Edukacija, koje je potpisala direktorka te nevladine organizacije Ajša Hadžibegović

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register