Izvještaj o radu Skupštine i aktivnostima poslanika

Objavljeno: 22.06.2007, 14:13h

MANS je danas objavio prvi izvještaj o radu Skupštine i aktivnosti poslanika, koji se odnosi na period od 20. marta do 31. maja 2007. godine, a u toku koga je praćen rad na plenarnim sjednicama i odborima.

MANS je danas objavio prvi izvještaj o radu Skupštine i aktivnosti poslanika, koji se odnosi na period od 20. marta do 31. maja 2007. godine, a u toku koga je praćen rad na plenarnim sjednicama i odborima.

Piše: MANS

Novi Poslovnik predviđa da poslanici imaju značajniju ulogu u kontroli rada izvršne vlasti, a samim tim i sprečavanju korupcije na najvišim nivoima, pa će MANS u narednom periodu pratiti rad Skupštine i pokušati da informiše građane o aktivnosti poslanika na sjednicama i u skupštinskim odborima, i ukaže na probleme vezane za efikasnost i transparentnost rada Skupštine.

Od 20. marta ove godine, MANS prati aktivnosti u Skupštini i rad poslanika kojim treba da opravdaju ne samo povjerenje koje su im građani ukazali kada su ih izabrali, već i značajna sredstva koja za njihove plate izdvajaju poreski obveznici u Crnoj Gori.

Pored startne plate koja je dvostruko veća od prosječne zarade u Crnoj Gori, poslanici imaju i druge izvore prihoda i brojne beneficije, kao što su honorari za članstva u upravnim odborima, službeni automobili, dnevnice, troškovi prevoza i smještaja za one koji žive van Podgorice, plaćeni mobilni telefoni i slično, dok tačni podaci o ukupnim iznosima prihoda za svakog poslanika ponaosob nisu poznati javnosti.

Poslanik koji nije član ni jednog od odbora Skupštine, a prisustvovao je svakoj plenarnoj sjednici u periodu od 20. marta do 31. maja 2007. godine, radio je 112 sati i 30 minuta, koliko su efektivno trajale sjednice Skupštine. Većina poslanika radila je i manje od toga, jer nisu prisustvovali sjednicama, niti učestvovali u radu skupštinskih odbora.

Sa druge strane, prosječan građanin je za dvostruko manju platu od startnih poslaničkih, u tom periodu radio 53 dana ili 424 sata, što je skoro četiri puta više nego njegovi predstavnici u Skupštini.

Prosječan građanin plaća porez i ima pravo da zna kako su njegovi interesi predstavljeni u Skupštini, međutim, i pored prenosa sjednica, građani nemaju kompletnu sliku o aktivnostima koje se dešavaju u Parlamentu, niti informacije o tome kako se troše sredstva poreskih obveznika.

Kroz praćenje rada te institucije, MANS će pokušati da građanima obezbijedi sve one informacije koje do sada nisu bile dostupne javnosti.

Vanja Ćalović, izvršni direktor

MANS je danas objavio prvi izvještaj o radu Skupštine i aktivnosti poslanika, koji se odnosi na period od 20. marta do 31. maja 2007. godine, a u toku koga smo pratili rad na plenarnim sjednicama i odborima.

Naravno, u sklopu monitoringa rada Skupštine, MANS mjeri aktivnost poslanika, ne ulazeći u sadržaj izjava, već ostavljamo građanima da sami cijene njihovu suštinu, kao i način na koji ih poslanici predstavljaju u Parlamentu.

Aktivnost poslanika mjerena je takozvanim indeksom aktivnosti koji predstavlja sumiranje ukupnog rada poslanika na plenarnim sjednicama i uključuje broj diskusija, komentara diskusija, odgovora na komentare, replika i osnovanih proceduralnih reakcija. Sa druge strane, parametri koji umanjuju njihov indeks aktivnosti su broj mjera koji je izrečen zbog povrede reda na sjednicama Skupštine, i to upozorenja, oduzetih riječi i udaljenja sa sjednica.

Prema indeksu aktivnosti, najaktivniji poslanik na plenarnim sjednicama u posmatranom periodu bio je Zarija Franović, sa indeksom 2.08, nakon koga slijedi Predrag Popović, sa indeksom 1.96 i Branko Radulović sa 1.74. Srđan Milić je imao indeks aktivnosti 1.69, i Dragiša Pešić sa indeksom 1.56.

Poslanik Milo Đukanović, rangiran je kao najneaktivniji poslanik sa indeksom aktivnosti 0,00 što predstavlja apsolutnu neaktivnost, jer u posmatranom periodu poslanik ni jedan put nije došao na sjednicu Skupštine ili sjednicu odbora. Indekse 0,00 imali su i poslanici Slobo Pajović, Milorad Drljević i Predrag Ivanović, ali su oni ipak rangirani kao aktivniji u odnosu na Đukanovića jer su imali makar neke aktivnosti na odborima. Poslanica Marija Ćatović sa indeksom aktivnosti 0,02 rangirana je kao peti najneaktivniji poslanik, iako je imala isti indeks kao i Branka Bošnjak, ali se Bošnjak zbog svojih aktivnosti na odborima nametnula kao aktivniji poslanik.

Najaktivnijim i najneaktivnijim poslanicima plenarnih sjednica naknadno ćemo podijeliti i simbolične diplome.

Što se tiče efikasnosti rada Parlamenta, u posmatranom periodu zakazane su ukupno 4 sjednice od čega su III i V sjednica završene u roku, dok II i IV sjednica prvog redovnog zasijedanja nisu završene ni do danas. Sjednice su ukupno trajale 132 časa, a kada se oduzmu pauze od 19 časova i 30 minuta, efektivno trajanje sjednica iznosi 112 časova i 30 minuta.

Sjednicama je najviše predsjedavao Slavoljub Stijepović, i to oko 41% ukupnog vremena trajanja sjednica. Slijede Rifat Rastoder sa 34% od ukupnog vremena trajanja sjednica, dok je predsjednik Ranko Krivokapić predsjedavao 25% sjednica.

Na plenumu su u posmatranom periodu razmotrena 73 amandmana od čega 68 amandmana nije usvojeno, što predstavlja 93% od ukupnog broja. Najviše amandmana na plenumu je imao PZP, i to 30.

Najviše diskusija imali su DPS i Srpska Lista, po 66, dok je najviše replika imao DPS i to 28. Najveći broj komentara diskusija imao je SNP, ukupno 92, dok je najveći broj odgovora na komentare imao DPS, i to 93. Zbog povrede poslovnika najviše je reagovala Srpska Lista, ukupno 85 puta.

Poslanik koji je naveći broj puta prekoračio svoje izlaganje je Predrag Popović, i to 30 puta. Na sjednici su takođe izrečene 52 mjere zbog povrede reda, od čega 38 upozorenja i 14 oduzimanja riječi. Ni jedan poslanik u posmatranom periodu nije udaljen sa sjednice Skupštine. Najviše mjera je izrečeno poslaniku Ranku Kadiću, ukupno 5.

Najduže trajanje sjednica skupštinskih odbora ima Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, preko 20 časova, dok je na sjednicama svih odbora najviše prisustvovao poslanik Zarija Franović, ukupno 29 puta. Najviše izlaganja, po 84, na odborima imali su poslanici Miodrag Iličković i Božidar Vuksanović.

Od osoba koji se u Skupštini pojavljuju kao predlagači akata i eksperti, na plenumu je najviše izlaganja imao Branimir Gvozdenović, ministar za ekonomski razvoj, i to 39. Najviše izlaganja na sjednicama odbora imao Igor Lukšić, ministar finansija, ukupno 35.

Što se tiče transparentnosti rada Skupštine, u toku istraživanja MANS je došao do podatka da služba Skupštine nema informaciju, niti vodi evidenciju o tome kako glasaju predstavnici građana u Parlamentu, što je bila jedna od oblasti koju smo planirali da obuhvatimo ovim istraživanjem.

MANS već dva mjeseca pokušava da dođe do ovih podataka, ali prema dopisu generalnog sekretara, Skupština ove podatke kupuje od privatne kompanije EMI-COM, sa kojom ima ugovor o tehničkoj podršci. Ugovor sa EMI-COM još uvijek je tajna, a Skupština se umjesto za pravo građana da znaju kako glasaju njihovi predstavnici, odlučila da poslanicima podijeli 13 i 14 platu za 2006. godinu.

Kroz ovaj projekat koji je kroz Watchdog program podržan od strane USAID/ORT, pored praćenja aktivnosti poslanika, u narednom periodu ćemo pokušati da dođemo i do informacija o realnim prihodima koje ostvaruju i izvještaja o njihovom glasanju, kako bi građanima približili rad njihovih predstavnika u Skupštini i uticali na povećanje transparentnosti i efikasnosti rada te institucije.

Vuk Maraš, koordinator Parlamentarnog programa

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register