‘Novinarstvo’ s cijenom

ugovorPortal press d.o.o iz Podgorice, u čijem je vlasništvu informativni portal Analitika, je potpisao tokom 2015. godine više ugovora kojima se reguliše plaćanje informacija koje, za potrebe ugovarača, objavljuje portal Analitika u određenom periodu.

Ovu praksu je otkrio Centar za građansko obrazovanje (CGO) tokom prikupljanja podataka za svoju studiju “Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori”, koja je nedavno promovisana u Podgorici.

Portal press d.o.o. je, prema nalazima istraživača CGO, potpisao ugovore sa dvije opštine, dvije nezavisne državne agencije i jednim ministarstvom.

Ugovor sa opštinom Bijelo Polje naslovljen je kao “ugovor o pružanju marketinških usluga”, dok se ugovor sa opšinom Budva vodi kao “ugovor o poslovnoj saradnji”.

ugovor1Ugovorom su, u slučaju opštine Bijelo Polje, odnosno, preciznije, tamošnjeg Centra za informacioni sistem, precizirane sljedeće “marketinške usluge”: “Praćenje aktivnosti u radu lokalne samoupave i realizciji razvojnih projekata koji su od krucijalnog značaja za opštinu Bijelo Polje; Predstavljanje prirodnih potencijala Bjelasice u cilju razvoja turističke ponude Opštine Bijelo Polje; Predstavljanje nosioca privrednog, kulturnog i sportskog segmenta u opštini Bijelo Polje; Mjesečne izjave prema interesu korisnika i jednom u tri mjeseca intervju sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje uz obavezu davaoca da obezbijedi prenos dijela izjave ili intervjua u glasilu sa nacionalnom pokrivenošću”. (Ovaj posljednji set usluga se, uz izvjesne modifikacije, ponavlja u svakom ugovoru).

Ugovor je zaključen na period od pola godine, a za sve prethodno navedene usluge Opština Bijelo Polje se obavezala da plati 1.500 eura, što mjesečno ispadne 250 eura.

Ugovorom o poslovnoj saradnji sa opštinom Budva, Portal press d.o.o. se obavezao na pružanje istovjetnih ili sličnih usluga. Jedina bitna razlika je što se u ovom ugovoru pominje i reklamni baner na portalu Analitika “tokom cijelog perioda trajanja ugovora” koji iznosi 12 mjeseci. Ukupna cijena navedenih usluga je 4.000 eura ili mjesečno nešto više od 333 eura.

Portal press d.o.o. je jednogodišnji ugovor o poslovnoj saradnji potpisao sa Agenijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Osim seta tipskih usluga, koje se odnose na izjave, saopštenja i intervjue ( u ovom slučaju sa izvršnim diretorom Agencije ili nekim od čelnih ljudi) u ugovoru se pominje baner “na početkoj strani potala Analitika sa direktnim linkom na sajt korisnika”. Cijena ugovorenih sluga je samo 700 eura, što je mjesečno nešto više od 58 eura.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je nezavisno regulatorno tijelo za oblast elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti. U poslovima koje obavlja, Agencija nema konkurenciju, pa ni potrebu za reklamiranjem, posebno ne za selektivnim reklamiranjem u jednom privatnom online mediju.

Portal press d.o.o. je lani potpisao dva ugovora o poslovnoj saradnji sa Agencijom za eleketrnske medije. Oba ugovora su zaključena na period od tri mjeseca, a cijena ugovorenih usluga je 500 eura. Riječ je o setu tipskih usluga (izjave, saopštenja, intervjui) i o reklamnom baneru na početnoj strani portal Analitika.

Agencija za elektronske medije je nezavisni regulatorni organ za oblast AVM usluga koji vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima i djeluje u interesu javnosti. U poslovima koje obavlja, Agencija nema konkurenciju, pa ni potrebu za reklamiranjem, posebno ne za selektivnim reklamiranjem u jednom privatnom online mediju.

Portal press d.o.o. je jednogodišnji ugovor o poslovnoj saradnji potpisao sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, a ukupna cijena široke palete informativno-
marketinških usluga je 4.800 eura, odosno 400 mjesečno. Na vrhu liste je “predstavljanje turističke ponude Crne Gore kroz predstavljanje najznačajnijih nosilaca ponude”, a na dnu liste je onaj set tipskih informativnih usluga, sada formulisan ovako: “izjave, saopštenja prema interesu korisnika, praćenje aktivnosti i intervjui sa ministrom ili nekim od čelnih ljudi od strane korisnika, uz obavezu davaoca da obezbijedi prenos dijela izjave ili intervjua u glasilu sa nacionalnom pokrivenošću”.

Ustav Crne Gore u čl. 49 jamči sloboda štampe i drugih vidova javnog obavještavanja, a u čl. 50 se izričito napominje da u Crnoj Gori nema censure. U čl. 4 crnogorskog Zakona o medijima se kaže da se “u medijima (se) slobodno objavljuju informacije i mišljenja o pojavama, događajima i ličnostima, poštujući Ustav, zakon i etička pravila novinarske profesije. U ovom zakonu se Izričito napominje da su mediji slobodni i da je zabranjena cenzura.

Praksa koja se, pored ostalog, promoviše preko ovakve vrste ugovora označena je od strane domaće i inostrane stručne javnosti kao prikrivena cenzura, kojom se narušava nezavisnost i sloboda medija. Ova praksa nije tipična za Crnu Goru, već i za ostale države u regionu.

U načelu 10 Kodeksa novinara/ki Crne Gore piše: “Novinar/novinarka ne smije tražiti niti prihvatati privilegije bilo koje vrste koje bi mogle ograničiti ili dovesti u sumnju njegovu/njenu nezavisnost i nepristrasnost, i nauditi uredničkoj slobodi”. U jednoj od smjernica za ovo načelo se definiše razlika između informativnog sadržaja i reklama, pa se precizira: “Reklame, novinske strane ili programi koje plaćaju sponzori, moraju se jasno razlikovati od informativnog sadržaja. Takvi sadržaji moraju biti kreirani i predstavljeni na način da ih čitalac/slušalac/gledalac prepozna kao takve. Novinar/novinarka ne smije da se bavi reklamno-propagandnim poslovima.”

U ugovorima o marketinškim uslugama, odnosno o poslovnoj saradnji koje je potpisao izdavač portala Analitika nema nijedne stavke kojom se Portal press d.o.o obavezuje da će plaćene sadržaje označiti da bi ih publika mogla razlikovati od informativnog sadržaja. Ne postoje dokazi da je uredništvo portala Analitika to radilo, nezavisno od ugovora.

Portal Analitika je član kolektivnog samoregulatornog tijela, Medijskog savjeta za samoregulaciju. Član Upravnog odbora ovog tijela je Draško Đuranović, čiji se potpis nalazi na jednom od pominjanih ugovora, koji je potpisao dok je bio izvršni direktora Portala press d.o.o. Đuranović je sada glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Pobjeda.

PCNEN

Objavio/la na 19:06. Objavljeno u Analize&Mišljenja, Priča dana. Možete pratiti sve odgovore na ovaj post kroz RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Morate biti ulogovani da bi komentarisali Logujte se

© 2000 - 2018 PCNEN. All Rights Reserved. Log in

-