Šta je, zapravo, život?

Filozofi koji su se prvi "uhvatili u koštac" s pitanjem "šta je život" nisu više sami, jer su im se pridružili naučnici koji pokušavaju da definišu život manipulišući njime, tražeći ga na drugim planetama ili, pak, kreirajući ga u laboratorijama.