ANIMA: Razgovarajmo o slobodi

Povodom političke situacije koja se iz dana u dan zaoštrava i ima tendenciju da eliminise lične i građanske slobode u Crnoj Gori, ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor organizuje  diskusione  kružoke “Razgovarajmo o slobodi”.