MC dostavio resornom ministarstvu dokument koji treba da olakša i ubrza proces pripreme novih javnih politika u oblasti medija

by | sep 21, 2023 | Novosti | 0 comments

Media centar je saopštio da je dostavio Ministarstvu kulture i medija Matricu za izradu i praćenje javnih politika u oblasti medija i informisanja javnosti.

Matrica je dokument koji treba da olakša i ubrza proces pripreme novih javnih politika u oblasti medija. Matrica sadrži ciljeve i indikatore koji treba da budu osnov (bazični dio) za izradu budućih medijskih strategija i drugih javnih politika u oblasti medija i informisanja javnosti. Ciljevi, rezultati i indikatori se mogu jednostavno transformisati u zavisnosti da li se priprema analiza stanja ili strateški dokument.

Nacrt Matrice je uradila uža Radna grupa, sastavljena od predstavnika Media centra, Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope (MASE), Ministarstva kulture i medija, Agencije za elektronske medije, Sindikata medija, novinarskih/medijskih udruženja. Nakon izrade prve verzije nacrta dokumenta, angažovana je ekspertkinja iz EU države (Slovenija) kako bi dobili sugestije u vezi sa ciljevima i indikatorima.

0 Comments

Submit a Comment