Osnovana Komora poreskih savjetnika

by | maj 31, 2023 | Novosti | 0 comments

Rad Komore biće, kao je rečeno u saopštenju, “fokusiran na snaženje možda najvažnijeg aspekta u oblasti ekonomske politike, a koji se odnosi upravo na uspostavljanje konkurentnog, stabilnog i održivog poreskog sistema”.

0 Comments

Submit a Comment