Forum o otpornosti zajednica

Objavljeno: 06.11.2021, 13:00h

Regionalni događaj  održan je u Beogradu u organizaciji EU TACSO 3

EU TACSO 3 projekat organizovao je regionalni događaj pod nazivom “Forum o otpornosti zajednica” u periodu od 20. do 21. oktobra/listopada 2021.godine u Beogradu, Srbija. Na Forumu je učestvovalo više od 100 predstavnika lokalnih inicijativa i organizacija civilnog društva  iz regiona Zapadnog Balkana i Turske, od kojih je njih 26 predstavilo primjere dobre prakse u radu, a Forum je ugostio i 12 predstavnika civilnog društva koji su učestvovali kao panelisti. Događaj se sastojao od tri glavne, šest paralelnih i dvije forumske sesije, fokusirajući se na određenu temu. U skladu sa preporukama za prevenciju širenja virusa Covid-19 u Srbiji, događaj je izveden u hibridnom obliku gdje je dio učesnika pratio događaj uživo, a dio putem internet platformi.

Forum je organizovan s ciljem da olakša proces učenja, razmjene i diskusije među organizacijama civilnog društva kako bi zajedno stvorili mišljenje o otpornosti unutar aktivizma, posebno u izazovnim okolnostima. U ovom izazovnom pandemijskom vremenu, organizacije su u odgovoru na krizu bile u prvom planu, prve izašle na teren, istrajavale, razvijale otpornost, minimizirale negativne efekte, i dokazale se kao znak nade u kriznim vremenima, kao i način novog modaliteta i angažmana na terenu. Forum je organizacijama poslužio i za vraćanje entuzijazma i strateške orijentacije u izgradnji povjerenja u zajednici i jačanju odnosa sa ključnim partnerima. Također, obezbijedio je i platformu za diskusiju i akciono planiranje za sve prisutne aktere civilnog društva.

U uvodnim sesijama Foruma, predstavnici projekta EU TACSO 3, DG NEAR i Delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva i onih iz Evropske unije, istakli su važnost povezivanja sa članovima zajednice kao sredstvom za kreiranje otpornosti zajednice u turbulentnim vremenima. Prisutni govornici su posebno istakli važnost finansijske podrške koju Evropska unija pruža malim organizacijama kroz finansijski mehanizam za re-grantovanje, također poznat kao finansijska podrška trećim stranama (Financial Support to Third Parties (FSTP)).

Učesnici su imali priliku da uče i razmijene mišljenja o konceptu otpornosti zasnovanom na metodologiji Partners Global Resilience Framework-a, koja definiše otpornost kao kapacitet i sposobnost predviđanja i planiranja, reagovanja, prilagođavanja šokovima/utjecajima i oporavku od prijetnji u okviru djelovanja civilnog prostora koji se stalno mijenja. Cilj je da se ne samo preživi, već i da se napreduje u neizvesnom okruženju. U skladu s tim, učesnici su participirali u grupnom radu koji se odnosio na sedam elemenata otpornosti: sposobnost prilagođavanja, etika otpornosti, svijest o situaciji, poslovnu sposobnost, povezanost, narativna kompetencija, legitimnost.

Tanja Hafner Ademi, vođa tima EU TACSO 3 projekta, istakla je da ovaj Forum pruža platformu za razmjenu i učenje, kao i za stvaranje mogućnosti za prijenos znanja o tome kako se suočiti sa spomenutim izazovima.

Nakon dva dinamična dana razmjene najboljih praksi, inspirativnih studija slučaja i primjera u radu prisutnih organizacija iz regiona, donesene su ključne poruke Foruma koje će biti distribuirane u zajednicama kroz budući rad prisutnih organizacija: organizacije civilnog društva treba da steknu povjerenje građana, da budu autentične, da izađu iz svoje zone komfora i posmatraju, da analiziraju i pronalaze nove načine rada, da preispitaju svoje operativne strategije i na taj način razvijaju kredibilitet u svojoj lokalnoj zajednici, da se povezuju s drugima kroz solidarnost i da uče jedni od drugih.

______

 O TACSO 3 projektu

Tehnička podrška organizacijama civilnog društva na zapadnom Balkanu i u Turskoj (TACSO) je regionalni projekat koji finansira Evropska Unija (EU) čiji cilj je da ojača kapacitet i ulogu organizacija civilnog društva (OCD). Projekat pomaže OCD da aktivno učestvuju u demokratskim procesima i podstiče stvaranje povoljnog okruženja za civilno društvo i pluralistički razvoj medija.

TACSO je dio „Podrške civilnom društvu“ (Civil Society Facility),  EU mehanizma koji pruža podršku OCD u onim zemljama koje još nisu postale dio EU. OCD igraju važnu ulogu za EU jer ih smatra ključnim akterima u podršci procesu pridruživanja svojih zemalja. Zbog toga Podrška civilnom društvu ima za cilj da osnaži OCD da aktivno učestvuju u javnoj debati i utiču na proces donošenja odluka i javnih politika.

Projekat pokriva sljedeće zemlje, korisnice IPA: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register