Procijeniće uticaj HE Buk Bijela na CG

by | okt 1, 2021 | Novosti | 0 comments

Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma napominju da je 28. septembra u Trebinju održan sastanak Radnog tima za rješavanje otvorenih pitanja povodom izgradnje HE Buk Bijela, nakon čega je organizovan obilazak terena, piše na sajtu Ministarstva.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno izvršiti precizna geodetska mjerenja poprečnih profila u pograničnom pojasu rijeka Tare i Pive, kao i samog graničnog profila.

“Samo dogovorom i poznavanjem svih parametara potencilanog projekta možemo doći do rješenja koje, sa jedne strane znači očuvanje rječnih ekosistema u Crnoj Gori, a sa druge strane znači ekonomsko-energetski razvoj naših komšija”, kazao je državni sekretar za ekologiju Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma Danilo Mrdak.

On je to kazao nakon obilaska granične zone na lokalitetu Šćepan polje, pozajmišta šljunka i pijeska Čelikovo polje i fabrike betona, sa desne obale pregradnog profila HE Buk Bijela i privrednog gradilišta.

Pomenuta mjerenja i snimanja će poslužiti za hidrauličke proračune i analize potrebne za rješavanje pitanja uticaja akumulacije Buk Bijela na teritoriju Crne Gore.

Napominju i da je 21. jula ove godine održan sastanak državnog sekretara za ekologiju Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma, Danila Mrdaka i ministarke prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, Srebrenke Golić.

0 Comments

Submit a Comment