Sud u Strazburu kaznio državu u predmetu ‘Siništaj protiv Crne Gore’

Objavljeno: 23.09.2021, 13:04h

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava je saopštila danas da je Sud donio presudu u predmetu Siništaj protiv Crne Gore i utvrdio povredu člana 6 stav 1 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog prekomjerne dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom Crne Gore.

Evropski sud je obavezao tuženu državu da podnosiocu predstavke isplati u roku od tri mjeseca, od dana pravosnažnosti iste, iznos od 1.500 eura na ime nematerijalne štete, kao i iznos od 450 eurea na ime troškova i izdataka sa pripadajućim kamatama koje bi se mogle naplatiti.

Predstavku je podnio crnogorski državljanin Siništaj Anton koji je presudom Višeg suda u Podgorici oglašen krivim za krivično djelo udruživanje radi protivustavne djelatnosti i pripremanje djela protivustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore u cilju stvaranja teritorijalne regije naseljene albanskim stanovništvom u okvirima Crne Gore, sa posebnim statusom suprotnim ustavnom uređenju Crne Gore. Siništaj je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina, u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 9.septembra.2006. do 5.avgusta.2008.godine.

Apelacioni sud CG je potvrdio presudu 2009.godine, dok je Vrhovni sud CG iste godine odbio kao neosnovan zahtjev za ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude.

Protiv presude Vrhovnog suda Siništaj je blagovremeno uložio ustavnu žalbu 26.marta 2010.godine Ustavnom sudu CG.

Za blagovremeno postupanje po podnijetoj ustavnoj žalbi, Siništaj je podnio urgenciju predsjedniku Ustavnog suda CG, na koju nije dobio odgovor.

Ustavni sud CG je tek nakon četiri godine osam mjeseci i 22 dana, (23.jula 2014) odbio Siništajeve ustavne žalbe.

“Imajući u vidu danas objavljenu presudu Evropskog suda, kao zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, u obavezi sam da ukazujem na preventivno djelovanje, kako bi se smanjilo kršenje ljudskih prava na nacionalnom nivou, pa u tom smislu, analizirajući trenutnu situaciju u pravnom poretku, a u svijetlu stupanja na snagu Protokola br. 15 uz Konvenciju koji upućuje na princip supsidijarnosti i doktrinu polja slobodne procjene, nacionalni pravni sistem Crne Gore, a naročito Ustavni sud Crne Gore mora da uloži dodatne napore (kao posljednja instanca kojoj su građani dužni da se obrate prije podnošenja predstavke Evropskom sudu) kako bi obezbijedio efikasnu, adekvatnu i djelotvornu zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda naših građana“, komentar je Valentine Pavličić.

Ona upozorava na posljedice po Crnu Goru od sledećih sličnih ogrješenja o ljudska prava.

“Ukoliko bi se i u budućim predstavkama koje bi se našle pred Evropskim sudom, zbog prekomjerne dužine trajanja postupka pred Ustavnim sudom, postavilo pitanje eventualnih povreda, isto bi se moglo odraziti na sam stav Evropskog suda o djelotvornosti ustavne žalbe, što bi za status države Crne Gore koja teži pristupanju porodici demokratskih evropskih zemalja, koje dijele iste evropske vrijednosti i standarde, kao što su vrijednost demokratije, pravne države i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda, bilo ocijenjeno kao nepovoljno.

Ova presuda Evropskog suda u odnosu na Crnu Goru imaće izuzetan uticaj u pogledu obaveze poštovanja konvencijskih i evropskih standarda, jer predstavlja izazov za naše nacionalne institucije, konkretno Ustavni sud Crne Gore, da iznađe rješenja da efikasno odlučuje o podnijetim ustavnim žalbama, kako se ne bi ponovila navedena povreda člana 6 Konvencije kod drugih podnosilaca ustavnih žalbi pred Ustavnim sudom Crne Gore“, prokomentarisala je Pavličić.

Crna Gora je prije šest godina izgubila spor pred Sudom za ljudska prava u Strazburu za torturu u slučaju policijske akcije ‘Orlov let’, čije žrtve su bili članovi porodice Siništaj.

Sud u Strazburu odlučio u korist porodice Siništaj, a protiv CG

 

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply