Predstavljena monografija ‘Pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha: Pomorsko pravo u Kotoru i Dubrovniku po odredbama njihovih statuta’

by | aug 29, 2021 | Čuj - viđi - javi | 0 comments

Monografija je djelo dr Mirjane Blagojević, advokatice i istoričarke prava iz Beograda, koju su krajem 2020. objavili izdavačka kuća HeraEdu iz Beograda i Društvo za kulturni razvoj ‘Bauo’ iz Petrovca na moru.

Monografija predstavlja priređenu doktorsku disertaciju, odbranjenu 2015. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

“Sadržaj knjige prilično je bogat i raznovrstan, i nudi, kako bolje upućenom čitaocu tako i onom prosječnom, mogućnost da sveobuhvatno sagleda i razumije kompleksni normativni sistem dva najmoćnija grada Južnog Jadrana – Kotora i Dubrovnika, ponajviše njihovih segmenata u domenu pomorskog prava. S druge strane, u knjizi je zastupljena i manja cjelina koja tretira pomorsko pravo i Budve i Paštrovića, dosad uglavnom slabije istraživanih s tog ugla”, kaže Medin.

 

0 Comments

Submit a Comment