Sedam zakona istine

Objavljeno: 15.07.2021, 08:28h

“Zakoni istine su sedam; Onaj koji zna sedam, posjeduje magični ključ pred čijim se dodirom sva vrata otvaraju.”

Zakon MENTALIZMA

“Sve je um; svemir je duhovan.”

Mentalizam je teorija da se sve pojave u fizičkom i duhovnom svijetu mogu objasniti jedino pomoću kreativnog uma koji te pojave objašnjava. Sve pojave u Svemiru kreirane su pomoću misli i uma. Ništa ne postoji u fizičkom svijetu što ne podliježe ovom zakonu.

Čitav Svemir je kreiran iz božanske misli. Materija je duh veće gustoće. Duh je finija verzija materije. Sve je Energija. Svojim mislima možemo djelovati u fizičkom svijetu. Ukoliko to ne činimo ili ne vjerujemo u to, neko drugi to čini umjesto nas.

Zakon IDENTIČNOSTI

“Kako gore tako i dolje, kako dolje tako i gore.”

Ovaj Zakon znači da će se sve misli i sve slike koje imamo u svom svjesnom i podsvjesnom umu, kao ogledalo manifestovati u spoljašnjim okolnostima. Spoljašnji svijet je ogledalni odraz našeg unutrašnjeg svijeta. Ovaj Zakon vredi i za dobre i za loše misli. Kako se penjemo po piramidi svijesti, vrijeme potrebno za manifestaciju sve je kraće i kraće, kako se baza piramide smanjuje prema vrhu.

Isto tako, posmatranjem pojava u Svemiru možemo predvideti ponašanje pojava u čovjeku i obratno.

Zakon VIBRACIJA

“Ništa ne miruje; Sve se kreće; Sve vibrira.”

Ovaj Zakon objašnjava različitost pojavnosti materije i duha. Od čistog duha na vrhu prema najgušćoj materiji na dnu, postoji kontinuitet različitih nivoa vibracije. Svaki atom i molekul vibrira određenim kretanjima, brzinama, vibracijama i frekvencijama. Kombinacija tih frekvencija određuje formu objekata, fizičkih i metafizičkih.

Svaki atom je minijaturni svemir (“Kako gore tako i dolje”) koji se kreće i vibrira. Na putu duhovnosti težimo da te vibracije kreiramo iz vlastitog Višeg bića, umjesto iz nižeg. Svaki od sedam koraka podiže nivo vibracija i kretanja.

Zakon POLARNOSTI (DUALNOSTI)

“Sve je dualnost; Sve ima polove; Sve ima par i sve ima suprotnost; Suprotnosti su identične u suštini, ali se razlikuju po stepenu.”

Uzmimo za primjer toplotu i hladnoću. Energija je ista, samo je razlika u stepenu. Ako pogledamo na termometar, gdje završava toplota i počinje hladnoća? Ista je stvar sa materijom i duhom. Ista Energija. Smrznimo vodu i ona postaje led (materija), zagrijmo je i ona postaje para (duh). Ista Energija, samo različitog stepena.

Značaj ovog Zakona posebno se ogleda u razumijevanju da je moguće transformisati i promijeniti vibracije svega, od jedne krajnosti prema drugoj. Tom transformacijom mijenja se i smjer toka Energije. Jedna transformacija privlači Energiju, druga je odašilje. To je prava alhemija. Transformacija osnovnih utisaka, misli, emocija koje dobijamo na našim nižim nivoima u duhovno zlato i Energiju. Mržnja može biti transformisana u ljubav, prazan bankovni račun u pun, fizičko tijelo u svjetlosno, itd.

Sve što treba da uradimo jeste da vlastitu svijest polarizujemo na drugi, viši način. Biće koje je uslovljeno osjećajima, polarizuje se u umu. Ono koje je identifikovano sa umom, polarizuje se u duhovnosti. Biće koje se spojilo sa duhovnošću, polarizuje se u svjesnosti o jedinstvu. Biće koje se osvijestilo u jedinstvu, polarizuje se u Boga. Sve različiti stepeni iste stvari.

  Zakon MUŠKO/ŽENSKIH PRINCIPA

“U svemu postoji muški i ženski princip; Taj se princip ogleda na svim poljima.”

Ovaj Zakon se može shvatiti i kao Zakon dualnosti u sebi. U fizičkom obliku tijela su muška ili ženska ali je duša bespolna, odnosno posjeduje i muška i ženska obilježja. Svako ima lijevu i desnu stranu mozga. Bog Otac i Majka Zemlja.

Ključno je za rad sa ovim Zakonom postići ravnotežu i spajanje. Put spajanja dovođenjem u ravnotežu muškog i ženskog principa u sebi, božanskog i zemaljskog aspekta. Balansiranje svoja tri uma, četiri tijela, sedam čakri. Ravnoteža duše i ega. To se postiže nadilaženjem “negativnog” ega i njegovo dovođenje u odnos ravnoteže sa dušom, gdje se on brine za fizičko tijelo a ne za kompletan život. “Zvijer mora biti ukroćena i vuk preobražen u psa čuvara.”

Zakon RITMA

“Sve teče, unutra i van; Sve ima svoje plime i osjeke; Sve se diže i spušta, Mjera otklona lijevo je mera otklona na desno; Ritam se kompenzuje.”

Ovaj Zakon se ne može izbeći i ne može se zaustaviti, ali se može postati nezavisan od njega. Umjesto da on utiče na nas, mi ga možemo koristiti. U kombinaciji sa prethodnim načelima, možemo se polarizacijom dovesti u centar i neutralizovati sile koje bi nas gurnule u drugu krajnost. O tome govori Gurđijev u svom Zakonu broja Sedam.

Rad sa ovim Zakonom najbolje je objašnjen kao postizanje balansa, ravnoteže, “ravnodušnosti”, neutralnosti, bez obzira da li je neko “na dobitku ili gubitku” jer shvata Zakon dualnosti. Da li smo na emocionalnom toboganu smrti ili smo u ravnoteži zavisi isključivo od stanja naše svijesti tj. polarizaciji vlastitog uma. Sva patnja proizlazi iz identifikacije sa nekim ili nečim ili proizlazi iz percepcije, odnosno gledišta.

Zakon UZROKA I POSLEDICE

“Svaki uzrok ima posljedicu; Svaka posljedica ima uzrok; Sve se dešava u skladu sa zakonima; Slučajnost je samo kad se ne može prepoznati uzrok; Postoje mnoga polja uzročno posljedične povezanosti, ali ništa ne može izbeći ovaj Zakon.”

Umjetnost rada sa ovim Zakonom je izdizanje iz uobičajenog polja uzroka i posljedica. To se postiže uzdizanjem stanja svijesti, iz svijesti žrtve u svijest gospodara. Iz Generalnog Zakona u Zakon Izuzetka (Gurđijev). Prosječna bića su uglavnom posljedice, ne uzroci. I zato su žrtve misli, raspoloženja, osjećaja, želja, nižeg jastva i ostalih bezbrojnih uzroka. Majstori se uzdižu i na svakom novom nivou svijesti sve su više uzrok a sve manje posljedica.

Ključna stvar za početak je postati gospodar vlastitog uma, pa zatim gospodar vlastitih osjećaja i želja i zaključno gospodariti vlastitim tijelom i akcijama. Misli, osjećaji i djelovanja treba da služe višim načelima višeg Ja, a ne nižim. Kada se to postigne, duša više nema razloga da ostane u ovoj “školici”, osim kao pomoć braći i sestrama koji još uvijek uče te lekcije. Budi uzrok, budi gospodar, budi kreator zajedno sa božanskim, i tada ćeš se koristiti ovim Zakonom, umiesto da se on koristi tobom. Ako nisi gospodar, onda si žrtva. (Izvor: novasvest.com)

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register