Od legalizacije marihuane zasad samo peticija

Objavljeno: 28.03.2021, 10:09h

Pitanje legalizacije kanabisa u Crnoj Gori je otvoreno, ali institucije još nijesu povukle dim iz ponuđene lule dijaloga

Legalna upotreba marihuane posljednjih godina proširila se daleko od granica Amsterdama, nezvanične prijestonice ove popularne droge.

Od prošle godine zvanično uklonjen iz Konvencije o opojnim drogama Ujedinjenih nacija, kanabis osvaja evropsko i američko tržište, legalno se prodajući u medicinske, ali sve više i u rekreativne svrhe.

I u Crnoj Gori, s vremena na vrijeme, progovori se o legalizaciji, ali do sada još uvijek nije bilo ozbiljne diskusije o tome da li bi naša zemlja mogla ovo početi praktikovati.

Krajem prošlog novembra, nevladina organizacija Legalizuj.me pokrenula je peticiju za legalizaciju marihuane u medicinske i rekreativne svrhe, na kojoj za sada ima više od pet hiljada potpisa.

Da bi peticija bila pretočena u formalnu inicijativu i podnijeta Vladi na razmatranje, neophodno je da je u roku od šezdeset dana potpiše najmanje tri hiljade građana, što je u slučaju legalizacije marihuane učinjeno već u prva dva mjeseca od njenog pokretanja.

Međutim, NVO Legalizuj.me do sada nema informacija o bilo kakvoj reakciji nadležnih organa.

“Nismo dosad imali ni zvanične ni nezvanične pozive na razgovor od strane institucija. Jasno nam je da se državni aparat trenutno suočava sa velikim brojem izazova i podržavamo ih u reformisanju sistema, Ipak, očekujemo da taj sistem, kao funkcionalan, posluži i za regulaciju tržišta kanabisa, kako ne bi došlo do bilo kakvih malverzacija u toku procesa legalizacije”, kazao je za PCNEN Nikola Banović, izvršni direktor NVO Legalizuj.me.

On od nadležnih organa očekuje da shvate ovu inicijativu kao “logično i korisno rješenje za propalu privredu, koja se bazira samo na turizmu, od kojeg u dogledno vrijeme vjerovatno neće biti mnogo zarade”.

Pozivajući se na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, koje se odnose na ljekovita svojstva marihuane, a na osnovu kojih su je Ujedinjene nacije uklonile iz Konvencije o opojnim drogama, Banović kaže da nema dilemu da li će ova biljka biti legalizovana i u našoj zemlji.

Pitanje je samo, kako je naveo, kada će se i koliko potencijala ove biljke u Crnoj Gori iskoristiti.

“Smatramo da bi odluka Vlade i Skupštine da se kanabis legalizuje donijela radikalne promjene na bolje u životnom standardu prosječnog žitelja Crne Gore, kao i da bi nam ovakav potez administracije omogućio iskorištavanje jednog obnovljivog i održivog, a veoma cijenjenog resursa na globalnom tržištu, na kojem bismo mogli da baziramo našu ekonomiju u budućnosti”, objasnio je on.

Informisanjem i kontrolom do benefita i smanjenja stigmatizacije

Glavna prepreka u procesu legalizacije kanabisa u Crnoj Gori je, po mišljenju Banovića, stigmatizacija i neinformisanost javnosti o benefitima ove biljke.

“Od kanabisa se može dobiti preko 50.000 kvalitetnih proizvoda, a tu ubrajamo ljekove, pogonska goriva, građevinske materijale, tekstil i još mnogo toga. Takođe, ako se uzme u obzir da je samo u protekloj godine oko 11 hiljada hapšenja bilo vezano za trgovinu marihuanom, onda možemo govoriti i o smanjenju stope kriminaliteta, ukoliko bi zakoni regulisali porijeklo, ali i kvalitet i plasman proizvoda na tržište”, predočava izvršni direktor NVO Legalizuj.me.

On ističe da ova NVO od svog osnivanja radi na svakodnevnom informisanju građana o benefitima, ali i opasnostima zloupotrebe marihuana.

Nikola Banović

“Sa znanjem nestaje i stigmatizacija te je naš cilj da obrazujemo narod Crne Gore na ovu temu, kako bi se, nakon legalizacije, potencijal iskoristio do maksimuma. Smatramo da će šira javnost vrlo brzo uvidjeti taj potencijal i da će tema legalizacije kanabisa vrlo brzo naći mjesto u javnim diskusijama”, kaže Banović.

Sa stavom da je stigmatizacija problematična kada se govori o legalizaciji marihuane saglasni su i u nevladinoj organizaciji Juventas.

Ova NVO godinama se zalaže za dekriminalizaciju upotrebe psihoaktivnih supstanci, pozivajući se na činjenicu da droge u Crnoj Gori koristi značajan broj građana i građanki.

Umjesto stigmatizacije osoba koje koriste kanabis, država treba da pruži adekvatnu podršku, smatraju oni.

“Uzgoj i upotrebu kanabisa potrebno je legalizovati, i to treba uraditi veoma pažljivo. Naime, kanabis ima svoje medicinske indikacije, a veliki broj ljudi, širom svijeta, koristi ga u rekreativne svrhe”, saopštavaju iz Juventasa za PCNEN.

Na crnogorskom tržištu, gdje je prema rezultatima brojnih istraživanja kanabis dostupan gotovo svim uzrasnim kategorijama i to nelegalnim tokovima, ne postoji uspostavljen način kontrole saržaja ilegalnih supstanci.

Juventas se zalaže da se ova praksa izmijeni uvođenjem sistema ranog upozoravanja, što već postoji u mnogim zemljama.

“Na ovaj način, testovima bi se utvrđivao sadržaj supstance koja se koristi, a što je važno jer na crnogorskom tržištu su dostupne supstance koje predstavljaju mješavinu različitih proizvoda, te to doprinosi mnogim rizicima, poput rizika od predoziranja. Sistem ranog upozoravanja bio bi značajan dodatak postojećim uslugama u okviru Programa smanjenja štete, koji Juventas sprovodi, i predstavljao bi značajan doprinos javnom zdravlju uopšte”, precizira Juventas.

Oni naglašavaju da je neophodno preduzeti korake u pravcu regulisanja ove prpoblematike i pristupiti sistemskim, dobro osmišljenim rješenjima.

“Pored legalizacije kanabisa, potrebno je urediti tržište i uspostaviti jasna pravila upotrebe, te cjenovnu i akciznu politiku. Upotreba duvanskih proizvoda nema nikakvih pozitivnih efekata na zdravlje, pa postoji čitav set zakonskih akata kojima se jasno definiše tržište i upotreba duvanskih proizvoda. Isto je potrebno učiniti i sa upotrebom kanabisa, za koji je dokazano da ima određene medicinske benefite. Takođe, poznate su i  negativne posljedice upotrebe kanabisa, pa je veoma važno ovoj temi pristupiti otvoreno, odgovorno i sagledavajući temu iz svih aspekata”, poručuju  iz Juventasa.

Kada je riječ o benefitima koje legalizacija kanabisa donosi, u Juventasu smatraju da je to, prije svega, jasan pravni okvir u kontekstu uzgajanja ove biljke te regulisanje njene dostupnosti za medicinske svrhe, što se može posmatrati iz ugla ljudskih prava i ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

“Ukoliko se legalizuje kanabis, država će kroz mehanizme kontrole uzgoja i proizvodnje imati mapirane proizvođače, koji neće biti posmatrani kao prekršioci zakona.  To će doprinijeti ambijentu u kom su nelegalna proizvodnja i prodaja u još većoj većoj mjeri percipirane kao društveno nepoželjne pojave. Takođe, na ovaj način će se smanjiti broj ljudi koji dolaze u sukob sa zakonom, te  promijeniti politika kažnjavanja. Legalizacija bi smanjila potrebu za nelegalnom distrubijom, te bi se na godišnjem nivou smanjio broj osoba koje se procesuiraju zbog djela neovlašćena proizvodnje držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, stv je Juventasa.

Kako bi bile smanjene negativne posljedice vezane za legalizaciju upotrebe kanabisa, Juventas naglašava da je važno uspostaviti zdravstvenu kontrolu kroz zakonsku reguliativu preciznim pravilima načina upotrebe kanabisa, ali i potpuno prihvatiti činjenicu o rasprostranjenoj rekreativne upotrebe, te potrebi za uspostavljanjem podrške onima koji su razvili zavisnost.

Vlada i Ministarstvo zdravlja ćute, bez odgovora i od većine partija

Kako od Vlade i Ministarstva zdravlja nismo uspjeli dobiti odgovore na pitanja koja se tiču peticije, odnosno legalizacije marihuane, obratili smo se poslaničkim klubova parlamentarnih partija. Odgovore smo dobili samo od Socijaldemokrata (SD) i Bošnjačke stranke (BS), ali bez konkretnog stava o inicijativi.

U BS smatraju da sve inicijative koje zavrijede pažnju većeg broja građana treba da se nađu u skupštinskoj proceduri:

“Konkretno, imamo Odbor za zdravstvo, koji je reprezentativan i koji bi sigurno mogao da bliže odgovori na sve one upite i nedoumice na ovu temu. Definitivno nam je potrebna neka vrsta javne rasprave, kako bi u ovu problematiku uključili i predstavnike ne samo zdravlja, već i turizma, poljoprivrede, policije, itd. Moramo biti svjesni da ovakve inicijative zaslužuju studiozan pristup, da vidimo uporedna iskustva zemalja EU i država okruženja.”

SD na sličan način posmatra ovu inicijativu: “Da bi sistem mogao uspješno da se nosi sa legalizacijom bilo koje droge, mora biti posložen u smislu već postojećeg snažnog sistema koji odgovara na upotrebu droge, a to je svakako izazov kod nas. Legalizaciji uglavnom predstoji dekriminalizacija kao korak. Smatramo da je potrebno da se oko ovog i sličnih pitanja otvori javna diskusija, jer nema razloga da se ovakve teme ‘drže pod tepih“.

JU Kakaricka gora: Marihuana nije ‘laka droga’, posljedice po psihu ozbiljne

Javna ustanova Kakaricka gora, koja zavisnicima pruža smještaj i psihosocijalnu podršku prilikom odvikavanja od narkotika, smatra da sa oprezom treba pristupiti temi legalizacije marihuane, uzevši u obzir ozbiljnost i štetnost ove psihoaktivne supstance.

“Prema navodima naših klijenata/kinja, u većini slučajeva marihuana je bila inicijalna droga koja je otvorila vrata za korišćenje drugih psihoaktivnih supstanci. Stoga, stava smo da se nipošto ne smije govoriti o marihuani kao o ‘lakoj drogi’, kao o drogi koja ne izaziva zavisnost jer u našem radu je bio veliki broj klijenata koji su bili isključivo zavisnici od marihuane, što znači da nisu upotrebljavali druge supstance, a imali su različite psihičke poteškoće prouzrokovane korišćenjem upravo marihuane”, ocjenjuju za PCNEN iz ove javne ustanove.

“Svjesni smo činjenice da je pravo svakog čovjeka da iznese svoj stav, pa i kada je u pitanju ova tema, ali smo isto tako dužni, kao stručnjaci, upozoriti na ozbiljne posljedice koje marihuana kao droga ostavlja na pojedinca”, navode oni.

Ako je nešto socijalno odobreno, kako su objasnili, to može dovesti do veće upotrebe, a samim tim i do  sklonosti da se umanjuju posljedice iste.

“Naša jasna poruka, u preventivnom smislu, jeste da je marihuana jako opasna droga koja izaziva teške psihičke poremećaje te stoga nismo stava da nešto što je opasno treba biti stavljeno na upotrebu bez kontrole”, konstatovali su iz JU Kakaricka gora.

Koliko se koristi kanabis u Crnoj Gori

Rezultati istraživanja o kvalitetu života, životnim stilovima i zdravstvenim rizicima stanovnika Crne Gore, koje je Institut za javno zdravlje sproveo 2017. godine  među opštom populacijom, pokazuju da je u Crnoj Gori devet odsto mladih i odraslih starosti od 15 do 34 godine  koristilo kanabis tokom prethodnih godinu dana. Gotovo svaka četvrta osoba (23,9%) u Crnoj Gori koja je završila postdiplomsko obrazovanje probala je nekad u životu kanabis.

Sa druge strane, najnoviji podatak iz ESPAD istraživanja (European School Survey on Alcohol and other Drugs) iz 2019. godine pokazuje da je sedam odsto učenika šesnaestogodišnjaka koristilo kanabis, što ga čini, pored alkohola i duvana najčešće konzumiranom psihoaktivnom supstancom među srednjoškolcima. U isto vrijeme, to znači da je najmanje sedam odsto srednjoškolaca imalo kontakt sa nelegalnim tržištem direktno ili posredno.

Kanabis skinut sa liste najopasnijih droga

Početkom decembra 2020. godine, odlukom Ujedinjenih nacija, a na predlog Svjetske zdravstvene organizacije, kanabis je skinut sa liste najopasnijih droga i ostavljen samo na listi opojnih droga koje se koriste u medicinske i naučne svrhe.

Prethodno, kanabis i smola od kanabisa bili su na listi narkotika zajedno sa najtežim drogama, kao što su kokain, opijum i heroin.

Ova odluka bi trebalo da ima ogroman uticaj na dalje medicinsko ispitivanje i korišćenje marihune globalno.  Očekuje se da će tržište marihuane, koja bi se koristila u medicinske i rekreativne svrhe, do 2025. godine dostići vrijednost od 34 milijarde dolara.

Do sada, u Evropi je legalizovalno ili omogućeno korišćenje kanabisa u medicinske svrhe u više od 15 zemalja, među kojima su i tri države sa prostora nekadašnje Jugoslavije – Slovenija, Hrvatska i S. Makedonija.

Miljana DAŠIĆ
Bogdan PIPOVIĆ

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register