Mobilna telefonija i zdravlje

Objavljeno: 26.02.2021, 07:51h

O biološkim uticajima radiofrekventnog i mikrotalasnog nejonizujućeg zračenja (Aleksandar Kalajdžić I Dejan Raković,  Elektro- tehnički fakultet Univerziteta u Beogradu)

3.2.2. GENETSKI EFEKTI U mnogim radovima je pokazano da RF-MT zračenje izaziva promjenu ekspresije gena i proteina u određenim ćelijama pri intenzitetima koji su manji od preporuĉenih granica.

U radu [12] je pregledano 114 nauĉnih radova koji se bave genetskim efektima RF (MT) nejonizujućeg zraĉenja, objavljenih u godinama 2007-2014. U analizi tih radova, pokazalo se da je 74 (65%) od njih pokazalo biološke efekte, dok preostalih 40 (35%) nije. U ovom radu je takođe analizirano i 59 radova koji se bave ENF zraĉenjem. Više radova je impliciralo uĉešće slobodnih radikala u genetskim efektima RF zračenja [13-15]. Porast aktivnosti slobodnih radikala i promjene u enzimima uključenim u ćelijske oksidativne procese su najdosljedniji efekti primijećeni u ćelijama ljudi i životinja nakon izlaganja RF zračenju. Mnogi biološki efekti EM polja se mogu objasniti unutarćelijskim promjenama u oksidativnom statusu, uključujući genetske efekte [12].

3.2.3. REPRODUKTIVNI POREMEĆAJI Pregled BioInitiative 2012 [20,21] je sumirao dokaze koji se tiĉu neplodnosti i problema sa reproduktivnim potencijalom. Najviše dokaza dolazi od ljudskih i životinjskih ispitivanja na spermi i plodnosti muškaraca. Zračenje mobilnih telefona oštećuje ljudske spermatozoide sa vrlo niskim gustinama snage (u opsegu 0,00034 – 0,07 µW/cm2 = 3,4 – 700 µW/m2 ). Nivoi izlaganja su sliĉni nivoima kao posledice nošenja mobilnog telefona u džepu od pantalona, ili od korišćenja laptopa u krilu. Autori navode da spermatozoidi nemaju sposobnost popravke DNK zbog strukture proteina [20,21].

3.2.6. UTICAJI NA BIOHEMIJSKE PROCESE ĆELIJE Pokazano je da radiofrekventno i mikrotalasno nejonizujuće elektromagnetsko zračenje utiče na biohemijske procese u ćelijama. Ono utiče na GJ9 jonske kanale remeteći funkciju ćelije. Takođe je pokazano da RF/MT zračenje utiče i mijenja koncentracije jona u ćelijama, posebno kalcijuma (Ca2+) 10 . Prema Chiangu i ostalima [41] ENF komponenta GSM signala utiče na GJ kanale inhibirajući ih i time remeteći normalno funkcionisanje ćelija.

Detaljnije: http://www.dejanrakovicfund.org/radovi/2019_DIT_1.pdf

Izvor: kpv.rs

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register