Završna izložba u okviru projekta ‘Rehabilitacija i reintegracija migranata’

by | feb 1, 2021 | Novosti | 0 comments

“Siyamek je svo vrijeme potrage za novim domom slikao, nije ostavljao, što je zanimljivo jer nekako od te kreativne stvari i takozvane manje bitne stvari čovijek odmah odustane. Ali to pokazuje, ipak, koliko mu je to važno i koliko je to dio njegovog života“, kazala je Aleksandra Grujović, instruktorka na projektu u okviru kojeg je održana izložba.

Simyak je inspiraciju za svoje slike našao upravo u kombinaciji crne i bijele boje, koje za njega imaju posebnu simboliku.

“Svi ljudi vide crno i bijelo, crveno i plavo. Ali niko ne vidi njihovu kombinaciju, tj. trenutak kada se ove boje spoje, već samo pozitivno i negativno. Sredina je ta u koju niko ne gleda“, rekao je Siyamek.

Simyak i njegova supruga Mitra Azimi su zahvalili svima i naveli su koliku sigurnost i podršku osjećaju u Crnoj Gori.

„Crna Gora me podsjeća na rodno mjesto. Ljudi si ljubazni i veoma prijatni. Već četiri godine smo na ovom putu, ali nigdje se nissmo uklopili u zajednicu kao u Crnoj Gori. I djeci se ova zemlja sviđa, što nam je posebno bitno“, rekao je on.

Projekat “Rehabilitacija i reintegracija migranata“ od oktobra mjeseca sprovodi se u Podgorici i Pljevljima. Projekat  je podržan u okviru „Regionalne podrške zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ (faza 2), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

T. Đurnić

0 Comments

Submit a Comment