Resorno ministarstvo reagovalo u slučaju divlje gradnje u H.Novom

by | feb 1, 2021 | Novosti, Priča dana | 0 comments

Ministarstvo je ovo saopštilo navodeći da su postupili na inicijativu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

“Ministarstvo je, s tim u vezi, izvršilo uvid u tri odluke o raspisivanju javnog konkursa za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja, od kojih se jedna odnosi na izgradnju stambenog objekta (na lokaciji koju čini kat.parc. 312/1 K.O. Herceg Novi od 28.12.2020), druga na izgradnju turističkog objekta-hotela (na lokaciji koju čini kat.parcela 571/14 K.O. Herceg Novi od 09.12.2020) i treća za lokaciju zona turističkog naselja T2 (D2) u Zabrđu (Opština Herceg Novi, od 30.10.2021). Nakon razmatranja navedene dokumentacije, Ministarstvo je u sva tri slučaja zaključilo da ne postoji planski osnov za raspisivanje javnih urbanističko-arhitektonskih konkursa”, navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo je konstatovalo I da se “može postaviti i pitanje pravnog osnova za izdavanje urbanističkotehničkih uslova u predmetnim konkursima, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata”, te da “eventualno konkursno rješenje koje bi bilo usvojeno na ovaj način, ne bi moglo predstavljati osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova”.

Ministarstvo je predložilo Sekretarijatu za prostorno planiranje I izgradnju Opštine Herceg Novi da “obustavi sprovođenje navedenih konkursa, odnosno da stavi van snage odluke o njihovom raspisivanju”.

0 Comments

Submit a Comment