NVO predlažu Nebojšu Vučinića za ombudsmana

Objavljeno: 31.07.2019, 17:03h

Inicijativa za predlog kandidata za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda – Ombudsmana

Poštovani gospodine Đukanoviću,

imajući u vidu da je Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, gospodinu Šućku Bakoviću, prestala funkcija na kraju juna mjeseca ove godine, kao i da predsjednik Crne Gore u postupku utvrđivanja predloga kandidata za Zaštitnika/cu ljudskih prava i sloboda (Ombudsmana) obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava, ovim pismom podnosimo inicijativu da Skupštini Crne Gore predložite profesora dr Nebojšu Vučinića kao kandidata za novog Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Profesor Vučinić je profesor Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore na predmetima Međunarodno javno pravo i Ljudska prava, Bezbjednost i ljudska prava, Mirno rješavanje sporova, Međunarodno pravo ljudskih prava i Evropski sistem zaštite ljudskih prava.

Bio je prvi sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu izabran iz Crne Gore i to u dva mandata, ukupno deset godina. Jedan je od najuglednijih domaćih pravnika i dugogodišnji borac za ljudska prava i demokratiju u Crnoj Gori.

Magistrirao je Međunarodno javno pravo 1980. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zatim na istom fakultetu i doktorirao iz međunarodnog javnog prava i međunarodnih odnosa.

Dobitnik je Fulbrajtove stipendije, koja mu je omogućila poslediplomsko usavršavanje na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. Kasnije se usavršavao i na Haškoj akademiji međunarodnog prava i na Univerzitetu Utah u SAD.

Profesionalnu karijeru je započeo 1976. godine kao profesor na Pravnom fakultetu u Podgorici. Bio je šef Odsjeka za međunarodno pravo i međunarodne odnose na Univerzitetu Crne Gore.

Na njegovu inicijativu je 1992. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici uveden specijalni kurs o ljudskim pravima, u to vrijeme jedini takve prirode među državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije.

Početkom 2000. godine je osnovao Centar za ljudska prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i bio njegov prvi direktor. U prve četiri godine postojanja, Centar je sproveo 35 projekata u oblasti ljudskih prava (prava na samoopredjeljenje, slobode medija, obrazovanja u pravosuđu u vezi sa primjenom standarda ljudskih prava), ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, posebno u odnosu na izrade nacrta strategija smanjenja siromaštva i zaštite ranjivih grupa kao što je najstarije, penzionisano stanovništvo. Vodio je i dalje vodi Pravne klinike za međunarodno pravo i ljudska prava i šef je tima Pravnog fakulteta koji se takmiči na Moot Court takmičenju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Profesor Vučinić je bio i član Sudskog savjeta u Republici Crnoj Gori, tijela koje je bilo nadležno da Skupštini Crne Gore predlaže kandidate za sudije, cijeni rad sudija i podnosi predloge za razrješenje sudija u skladu sa zakonom.

Bio je član ekspertske grupe za međunarodne pravne i političke probleme u Vladi SRJ tokom mandata premijera Milana Panića 1993. godine. Ta Radna grupa je pripremila stručna mišljenja i sugestije o glavnim političkim i pravnim rješenjima vezanim za ključne elemente bivših jugoslovenskih kriza: samoopredjeljenje, priznavanje novih država i pitanje sukcesije, individualna krivična odgovornost, spor oko kopnene i pomorske granice između SRJ i Hrvatske na području poluostrva Prevlaka na ulazu u Bokokotorski zaliv.

U toku bogate karijere, bio je i šef Ekspertske grupe za pregovore u Crnoj Gori za rješavanje sporova na poluostrvu Prevlaka (1998-2002), čiji je rad doveo do Privremenog protokola o nadležnosti u tom području. Takođe je bio član Ekspertske grupe za politički i pravni sporazum između Srbije i Crne Gore prije potpisivanja Beogradskog sporazuma. Bio je i član Ekspertske grupe Crne Gore za izradu Nacrta Ustavne povelje državne zajednice (Srbija i Crna Gora), sa posebnim osvrtom na pitanja ljudskih i manjinskih prava (tzv. „Mala povelja”). Bio je i član Ekspertske grupe za implementaciju reforme zakona o medijima u Crnoj Gori i šef ekspertske grupe za izradu Zakona o manjinama u Crnoj Gori.

Osim toga, bio je i jedan od osnivača Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Upravnog odbora NVO „Grupa za promjene”, i Upravnog odbora mreže „Akcija“ koja je okupila 40 nevladinih organizacija iz Crne Gore; suosnivač NVO Centar za ljudska i manjinska prava iz Podgorice. Bio je i šef Radne grupe za izradu Strategije za prava romskih manjina i primjenu prava manjina, kao i predstavnik Srbije i Crne Gore u Upravnom odboru za ljudska prava pri Savjetu Evrope u periodu 2004-2006. Bio je član grupe civilnog sektora za Zakon o policiji i Zakon o službi bezbjednosti u Crnoj Gori i koordinator ekspertske grupe za istraživanje kompatibilnosti pravnog sistema Crne Gore sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Autor je i koautor brojnih publikacija – članaka, studija i knjiga u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je kao učesnik ili izlagač na mnogobrojnim konferencijama, radionicama i seminarima u zemlji i inostranstvu. Aktivno govori engleski i francuski jezik.

Posebno vrijedni pomena su odgovorni javni nastupi profesora Vučinića, u kojima je ukazivao na potrebu usklađivanja prava i prakse u Crnoj Gori sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Pored nesporne stručnosti, njegova spremnost da javno iznese mišljenje i kritiku rada državnih organa je karakteristika koja ga posebno preporučuje za funkciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Iako imamo u vidu činjenicu da gospodin Vučinić pri kraju sledeće kalendarske godine stiče uslov za penziju, uvjereni smo da bi on za godinu dana rada mogao značajno da unaprijedi standarde postupanja institucije Ombudsmana, donese važna mišljenja i znatno utiče na dva godišnja izvještaja te institucije, i tako u praksi primjeni znanja koje je stekao tokom bogate pravničke karijere i posebno na funkciji sudije Evropskog suda za ljudska prava. Takođe, ističemo, primjera radi, da se i predsjednik Evropskog suda za ljudska prava bira na godinu dana. Naravno, neutvrđivanje kandidature profesora Vučinića samo zbog godina starosti predstavljalo bi diskriminaciju, što takođe treba imati u vidu.

Nadamo se da ćete predlaganjem profesora Vučinića za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda omogućiti da Crna Gora dobije Ombudsmana međunarodnog renomea, koji ispunjava sve uslove i ima sve osobine da bude Zaštitnik ljudskih prava i sloboda svih građanki i građana Crne Gore, kao i svih drugih koji se nađu u nadležnosti njenih državnih organa.

S poštovanjem,

 1. Akcija za ljudska prava (HRA), Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica
 2. Adamas, Katarina Bošković, izvršna direktorica
 3. ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje, Ljupka Kovačević, koordinatorka
 4. Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Milena Bešić, direktorica
 5. Centar za istraživačko novinarstvo, Milka Tadić Mijović, predsjednica
 6. Centar za ženska prava, Maja Raičević, izvršna direktorica
 7. Crnogorska omladinska inicijativa, Ćazim Lisičić, izvršni direktor
 8. Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava, advokat Velija Murić, izvršni direktor
 9. Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF), advokatica Maja Živković, pravna zastupnica
 10. Institut alternativa, Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora
 11. Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Mitar Radonjić, izvršni direktor
 12. Media centar, Goran Đurović, direktor
 13. Mladi Romi, Samir Jaha, izvršni direktor
 14. Otvoreni centar “Bona Fide” Pljevlja, Sabina Talović, izvršna direktorica
 15. Prima, Aida Perović, izvršna direktorica
 16. Sigurna ženska kuća, Ljiljana Raičević, predsjednica
 17. Sindikat medija, Marijana Camović, predsjednica
 18. Savez za djecu i mlade – Kuća, Pavić Radović, izvršni direktor
 19. Savjet za implementaciju omladinske politike, Milica Đukanović, izvršna direktorica
 20. Udruženje roditelji, Kristina Mihailović, izvršna direktorica
 21. Udruženje za zaštitu i promociju prava građanina “Pravozastupnik”, Budislav Minić, izvršni pravozastupnik
Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply