Građani tuže Vladu i ministarstvo zbog Morače

by | dec 17, 2010 | Razgovornica | 3 comments

Grupa građana je podnijela danas Upravnom sudu dvije tužbe protiv Vlade Crne Gore i Ministarstva ekonomije kojima traži poništenje Koncesionog akta i pretkvalifikacionog tendera za projekat hidroelektrana na Morači, jer je u procesu njihovog donošenja drastično prekršen Zakon o koncesijama, saopštila je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS.

Tužbu su podnijeli Dejan Milovac i Ines Mrdović iz MANS-a, Žarko Rakčević i Dejan Mijović iz Foruma 2010 i Darko Pajović i Jelena Marojević iz Green Home-a kao grupa građana, jer je to bio jedini način da se legitimišu kao zainteresovana strana u upravnom sporu.

Prvi put u Crnoj Gori se pred Upravnim sudom jedna strana poziva na Arhusku konvenciju koja garantuje učešće javnosti u donošenju odluka i pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine.

U tužbi se Ministarstvo ekonomije tereti da je prekršilo Zakon o koncesijama kod definisanja predmeta koncesije, jer je samo potencijalno navelo buduće koncesiono područje, iako je bilo obavezno da ga precizno definiše.

Nadalje, zakon je flagrantno prekršen i u dijelu gdje se Ministarstvo pozvalo na nepostojeći dokument, odnosno Detaljni prostorni plan za višenamjenske akumulacije na Morači, iako on nikada nije usvojen, pa time nema snagu pravno važeg akta.

Iako je u Predlogu Detaljnog prostornog plana bilo predviđeno samo Tehničko rješenje I za HE na Morači, u Koncesionom aktu je Ministarstvo dodalo Tehničko rješenje II i mogućnost alternativnog rješenja, koje će predložiti budući koncesionar čime se potvrđuju i sumnje da će kapaciteti budućih elektrana na Morači zavisiti od njegovih profitnih apetita.

Ova dva tehnička rješenja nijesu prošla javnu raspravu, jer nijesu ni obrađeni u Predlogu Detaljnog prostornog plana i Strateškoj procjeni uticaja, pa predlagač nije imao zakonski osnov da ih uključi u koncesionu proceduru.

Ministarstvo je tokom javne rasprave o Nacrtu koncesionog akta predočilo nepostojeću ekonomsku analizu Univerziteta Mediteran, za koju su naknadno iz te institucije saopštili da nijesu njeni autori. Nakon završetka rasprave, Ministarstvo je u Koncesionom aktu prikazao sasvim drugačije ekonomske podatke, saopštavajući da ih je sačinio, do tada nepoznati, tim ekspretara, dok se u izjavama i saopštenjima za javnost pominje i dubrovačka Poslovna škola. Na ovaj način je javnost svjesno dovedena u zabludu, jer su joj prikazane nerealne pozitivne projekcije od izgradnje HE na Morači.

Tužbom se, takođe, traži i poništenje pretkvalifikacionog tendera za HE na Morači, pošto je Pozivom za podnošenje ponuda kvalifikovanim ponuđačima od 19. novembra ove godine, Ministarstvo prekršilo pravila postupka i pogrešno primijenilo materijalno pravo.

U Javnom oglasu za pretkvalifikaciju, koji je objavljen 26. februara 2010. godine, kao predmet koncesije je navedeno "korišćenje dijela hidropotencijala rijeke Morače izgradnjom HE Andrijevo, Raslovići, Milunovići i Zlatica ukupne snage 238,4 MW i procijenjene prosječne godišnje proizvodnje 693,7 GWh". Međutim, u Pozivu za podnošenje ponuda od 18. novembra 2010. godine kvalifikovani ponuđači se pozivaju da svoje ponude dostave na – Osnovnom tehničkom rješenju I, Osnovnom tehničkom rješenju II i alternativnom tehničkom rješenju.

Iz ovoga je očigledno da je Ministarstvo u Javnom oglasu propisalo jedan predmet koncesije, da bi u Pozivu za podnošenje ponuda bitno izmijenilo pravila postupka u pogledu predmeta koncesije, čime je prekšio načela transparentnosti, nediskriminacije i naročito konkurencije, koja su predviđena Zakonom o koncesijama.

Zbog ovakvih drastičnih kršenja zakonske procedure, tužioci predlažu održavanje javne rasprave pred Upravnim sudom gdje će zatražiti poništenje i Koncesionog akta i pretkvalifikacionog tendera za projekat HE na Morači.

Imajući u vidu da se radi o predmetu od nespornog javnog interesa, tužioci očekuju da će Upravni sud u najkraćem mogućem roku procesuirati njihovu tužbu i zakazati javnu raspravu.

3 0 komentara

 1. zabrinuti crnogorac

  Odlicno!
  Ako mogu da potpisem peticiju podrske,recite gdje.
  Zbog necijeg tereta iz proslosti da ispastaju buduce generacije,to nema nidje u svijetu.Ko je taj ko moze da proda Crnu Goru i njene ljepote i da od toga njeni gradjani nemaju nikakve koristi.

 2. Cajo

  Puna podrska MANS-u, Forumu 2010 i Green Home-u. Prosto je nevjerovatno sto Vlada zeli da uradi sa Moracom. Citav projekat je zasnovan na dominantnom interesu koncesionara, dok bi Crna Gora dobila mrvice, koje Ministarstvo ekonomije pokusava da predstavi kao ogromnu korist. Argumenti koje daje Ministarstvo su tragikomicni. Zbog mogucih posljedica vise tragicni nego komicni. Cak se ministar Vujovic nije libio da se sluzi obmanama, ili barem polu-istinama. Recimo uporno ponavljajuci da je vijek elektrana 100 godina. To vrijedi samo za betonsku branu, dok se kompletna oprema mora mijenjati nakon 50 godina. To jasno pise i u koncesiji. Posebna je prica o davanju prava koncesionaru da predlaze “bolje rjesenje”. Kako to bolje rjesenje moze da izgleda moze se se vidjeti iz zahtjeva A2A da se zona potapanja u rejonu Zlatice produzi do zeljeznickog mosta na Maloj Rijeci. To znaci da se umjesto sadasnje kote potapanja od 81m, kota dize na oko 150m nadmorske visine, dakle za oko 70m, sto znaci da bi se na samom ulazu u Podgorici sagradila ogromna brana! Poslije nedavnih poplava, nema potreba da objasnjavam sto to moze da znaci.

 3. podgoricanin

  Nek je sa srecom tuzioci, dobro je da ima onih koji nijesu posustali u namjeri da se provjere i detaljno pretresu ovako znacajne odluke i iz drugog ugla posmatranja.
  Dodao bih da je do sada ovaj sud jedini, koliko toliko, pokazivao znake nezavisnosti od izvrsne vlasti pa je nadati se da ce tako biti i ovog puta.

Submit a Comment