DEKLARACIJA O ZAŠTITI RIJEKE TARE

Objavljeno: 18.08.2004, 19:13h

Razvoj Crne Gore mora biti ekološki uslovljen

Razvoj Crne Gore mora biti ekološki uslovljen

Preambula

Polazeći od činjenice da je crnogorska javnost putem medija obaviještena o postignutom sporazumu Vlade Republike Crne Gore sa Vladom Republike Srpske o izgradnji hidroelektrane “Buk Bijela” na rijeci Tari, što bi dovelo do promjena na teritoriji kanjona Tare, koji je pod zaštitom UNESCO-a, kroz program: “Čovjek i biosfera”, a od 1980. godine kanjon rijeke Tare je zaštićen i kao Mjesto svjetskog nasljeđa UNESCO-a;

Imajući u vidu civilizacijska dostignuća, oličena u ekološkim pravima kao osnovnim ljudskim pravima, Deklaraciji UN o čovjekovoj okolini iz 1972. godine, Konvenciji o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine iz 1972., Svjetskoj povelji o prirodi iz 1982. i Rio deklaraciji o životnoj sredini i razvoju iz 1992. godine;

Rukovodeći se Ustavom Republike Crne Gore, koji u svom članu 1, Crnu Goru definiše kao: »demokratsku, socijalnu i ekološku državu«, a nizom svojih članova obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje ovih prava;

Budući demokratija podrazumijeva obezbjeđivanje mogućnosti da građani, preko svojih predstavnika u parlamentu, kao i nesposredno, na referendumu, učestvuju u postupku donošenja odluka o najvažnijim pitanjima koja se njih tiču (na osnovu Ustava, Zakona o državnoj upravi i Zakona o lokalnoj samoupravi);

Budući Zakon o životnoj sredini učešće javnosti u odlučivanju tretira kao opšte pravo i kao jedan od osnovnih principa zaštite životne sredine;

Budući je Agendom ekonomskih reformi Vlade Republike Crne Gore kao jedan od osnovnih ciljeva u oblasti životne sredine proklamovano: «uspostavljanje modernog sistema zaštite životne sredine koji stvara osnov za razvoj Crne Gore kao ekološke države i osigurava održivi razvoj uz zaštitu vitalnog ekosistema», uz ukazivanje na «nedostatak učešća javnosti i razumijevanja pitanja koja se odnose na životnu sredinu», i predlaganje sprovođenja aktivnih mjera za informisanje i učešće javnosti;

Budući Agenda ekonomskih reformi kao osnovni cilj u sektoru turizma predviđa: stvaranje održivog turističkog proizvoda kroz održiv razvoj koji štiti životnu okolinu i kulturno nasljeđe, a imajući u vidu slogan kampanje crnogorskog turizma „Montenegro – Wild beauty“, u okviru koga netaknuti kanjon Tare predstavlja dio jedinstvene turističke ponude u svijetu;

U skladu sa Agendom ekonomskih reformi koja za sektor energetike predviđa: promovisanje štednje energije i korišćenje obnovljivih resursa, projekti „mini elektrana“, solarna energija i energija vjetra su načini koji, zbog prirodnih preduslova Crne Gore, mogu obezbijediti dovoljnu količinu električne energije, što osigurava koegzistenciju čovjeka i prirode;

Budući pravo Evropske unije, čije standarde i Crna Gora upravo unosi u svoj pravni sistem, garantuje učestvovanje javnosti u raznim fazama postupka odlučivanja u oblasti strateške procjene uticaja zahvata na životnu sredinu, kao i procjene uticaja zahvata na životnu sredinu;

Na osnovu Konvencije Ujedinjenih Nacija o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica

Mi, građani Crne Gore, predlažemo Skupštini Republike Crne Gore usvajanje:

DEKLARACIJE O ZAŠTITI RIJEKE TARE

1. Razvoj Crne Gore mora biti ekološki uslovljen.

2. Izgradnja hidroelektrane Buk-Bijela, kao i eventualni drugi zahvati duž čitavog toka rijeke Tare predstavljali bi remetilački faktor, ne samo u dijelu kanjona predviđenom za potapanje, već u cijelom regionu razvojno naslonjenom na kanjon.

3. Izvori električne energije koji neće narušavati prirodnu ravnotežu, uz drastično smanjenje komercijalnih gubitaka, predstavljaju rješenje za budućnost.

Skupština Crne Gore, poštujući navedene principe, odbacuje bilo kakve zahvate u kanjonu rijeke Tare. Kao građani, svjesni smo da je Tara naša budućnost i prepoznatljivost. Bilo kakav pokušaj da se Tara mijenja zahtijeva slobodno izjašnjavanje svih građana Crne Gore i jedino pravedno donošenje odluke o sudbini rijeke bi bilo na referendumu, kako danas, tako i u budućnosti. Apelujemo na Vladu Republike Crne Gore, Vladu Bosne i Hercegovine, Vladu Republike Srpske i Visokog predstavnika za BiH da učine sve što je u nihovoj nadležnosti da spriječe devastaciju rijeke Tare.

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register