Podkast (video)

Gost podkasta je Milica Mihailović, osnivačica „Standup RS" i osoba koja je formirala prvi comedy club u Srbiji, prvu organizaciju koja se bavi standup komedijom i na srpsku scenu je uvela prve komičare…

PLjiŽ (tv emisija)

PLjiŽ je satirično-humoristička emisija, a naziv je akronim koji označava prezimena trojice prijatelja, istovremeno i autora serijala - Draže Petrovića, Mićka Ljubičića i Voje Žanetića.

Kako da naučite da čitate ljude?

Dragana Penco, terapeut: Da biste zaista "čitali" ljude potrebno je ne samo da slušate šta oni govore nego da uključite barem još nekoliko receptora koji će za vas sakupljati informacije. Na taj način ćete dobiti zapravo mnogo više poruka od onih koje vam oni izgovaraju.