Tara itd

Potpuno se slažem i zalažem, da se spasi Tara, ali nije u pitanju u Crnoj Gori samo Tara. Vuk Dragovič se na svoj način obrača g. Milu Djukanoviču i pokušava na taj način prikazati, kako se vlast snalazi i sakuplja poene za izbore

Tara itd

Potpuno se slažem i zalažem, da se spasi Tara, ali nije u pitanju u Crnoj Gori samo Tara. Vuk Dragovič se na svoj način obrača g. Milu Djukanoviču i pokušava na taj način prikazati, kako se vlast snalazi i sakuplja poene za izbore