Papir ili domena, pitanje je sad?

Kapital je našao još jedan od bezbrojnih načina, računajući na naš površni pristup, samozadovoljstvo aktualnom „popularnošću“, na zaborav ili nezainteresiranost potomaka, da na račun toga grabi profit, preprodajući elektronski prostor bez obzira na kvalitetu njegove popunjenosti.