Rijeka im služi za prevoz smeća

Na samo 500 metara od izvora, u rijeku se izliva gradska kanalizacija, a preko puta lokalna domaćinstva ispuštaju otpadne vode u Lim, jednu od najdužih i najljepših rijeka u Crnoj Gori. Riječni izvor je u Plavskom jezeru, odakle voda  pod jednim imenom koje, znači zelen, teče 220 kilometara, od čega su 83 km u Crnoj Gori.