Zakon protiv slobode

Da su Putin i putinoidi vaistinu zabrinuti za porodicu, decu i moralno tkivo nacije, pozabavili bi se i raspojasanim nasiljem (u porodici), korupcijom i kriminalom, te ljudskim i socijalnim pravima, umesto preopterećene fiksacije na gej osobe

Ana Brnabić, lezbijka za teoriju

Kao ponovna premijerka Srbije, one zemlje koja nju, takvu, većinski ne prihvata i to zbog njenih nepromenjivih identiteta, svesno ili ucenjeno izlaže se neprestanom cipelarenju od strane onih koji bi joj sigurno učinili i gore stvari da su u poziciji da joj se približe

Zima dolazi: kuda ide rat u Ukrajini?

Rizik od izbijanja sve većeg broja posrednih ratova između imperijalističkih sila rašće kako se svet sve više bude pomicao iz unipolarnosti ka multipolarnosti. Štaviše, uvećavaće se i pretnja od prerastanja takvih manjih sukoba u jedan čeoni sukob između imperijalističkih sila.

Mihail Gorbačov: simptom, a ne uzrok smrti

Gorbačov nije ubio samo apstraktnu ideju: njegova dela imala su veoma jasne ekonomske i društvene posledice. Procenjuje se da je samo u Rusiji od 1991. do 2001. godine došlo do između 2,5 i 3 miliona preuranjenih smrti, što pokazuje da privatizacija može da bude ubitačna koliko i Staljinova kolektivizacija.

Kejnzijanac iz uvjerenja

Mencinger je u Sloveniju donio suvremene ekonometrijske metode i snažan duh kejnzijanizma. Zalagao se za državnu intervenciju u privredni život jer nije vjerovao u samoregulirajuće tržište. Bio je žestok spram institucija EU-a, ali ne i euroskeptik i vjerovao je da Uniju treba spasiti