Crveni Denis

Lijepo bi bilo da nacionalisti konačno sjašu sa svih funkcija i institucija. Ali ne po principu sjaši Kurta da uzjaši Murta nego po demokratskom principu – voljom građana i naroda na izborima i da konačno otpočne nešto novo.

Nije kriv samo rat – globalna kriza hrane

Sjedinjene Države i dalje imaju presudan uticaj čak i na najudaljenije delove globalne ekonomije. Zahvaljujući američkim sankcijama, Brazil mora da traži dozvolu za kupovinu potrebnog đubriva od Irana. Rat u Ukrajini nije jedini činilac koji doprinosi daljem siromašenju u sirotinjskim četvrtima Bliskog istoka.

Borba za duhovnost i bunt

Pandemija je nagnala mnoge da zaključe da je desnica svugdje uspjela mobilizirati ogorčen “narod” i nametnuti se kao pozicija koja zastupa slobodu, dok je ljevica postala konformistička. Međutim, bunt na kakav se pozivaju Most i suvremeni svjetski alt-right nije nešto što pripada ljevici, pa joj samim time nije ni mogao biti “oduzet”.