Baštovan uzgaja cveće

EU nikada nije ni bila zamišljena i ostvarena kao nekakva realna utopija bratskih naroda, socijalne pravde, jednakosti i slobode, nego je bila sebičan i pragmatičan kapitalistički korporativni projekat. Današnja verzija ne samo da nije demokratska, nego je militaristička. I mazohistička prema vlastitim građanima

Može li se obuzdati ‘digitalni’ kapital?

Europska unija je ljetos krenula u legislativni “obračun” s digitalnim monopolistima i potaknula optimistične najave o demokratizaciji interneta, suzbijanju monopola platformi i saniranju njihovih štetnih društvenih učinaka. Mislav Žitko je u procjeni nešto oprezniji i upozorava na rupe u legislativi i agilnost “digitalnog” kapitala.

Mi i oni

Ne postoji jednostavna opozicija između pravednog „naroda“ i korumpiranih slojeva „elita“, zamišljenih kao već postojeći empirijski entiteti. Umesto toga, ova binarnost se može konstruisati na različite načine – što je ono što generiše bezbroj razlika između levog i desnog populizma.

Crkveni nihilizam

Dok koristi ustavom garantovana prava i potpisuje Temeljni ugovor sa državom Crnom Gorom, predstavljajući se kao verska organizacija, SPC otvoreno ideološki napada i potkopava istu tu liberalnu državu.

Skriveni svjetski rat

Dugogodišnji urednik RFI-a Stanko Cerović piše o povezanosti rata NATO-a protiv SRJ 1999. i današnjeg rata u Ukrajini pa zaključuje da je "bombardovanje trebalo da bude simbol novog svjetskog poretka, a postalo je, još dok je trajalo, simbol njegovog rušenja"