Sila legalizirana u ime ljudskih prava

Rusija danas ne samo da nije izolirana u kompliciranom svijetu, a posebno ne na Bliskom istoku, već ima otvorenu komunikaciju i sa Sirijom i Kurdima i Turskom i Iranom, ali i s Izraelom, Egiptom, Afganistanom, a eno i Kralju Salmanu u Rijadu Putin poklanja sokolove. Sve je to noćna mora za one koji vjeruju da su jedini bogom dati stub oko kojeg se svjetska politika mora vrtjeti, »sa nama ili protiv nas«

Britanija na kiši

EU sliči bivšoj Jugoslaviji u kojoj su se u godinama prije raspada svi njeni dijelovi smatrali opljačkanima. A na koga nalikuje Boris Johnson? Rekli bismo na onog fratra, zastupnika u prvom višestranačkom Saboru, čija je glavna mudrost bila da je narod bez države kao govno na kiši

Tjeranje ‘srbizama’ preslika je tjeranja Srba iz društva

Anđel Starčević i Mate Kapović: Cilj jezičnog purizma nije jezični, nego izvanjezični, da se poruči tko je naš, a tko nije. Time se sugerira da neki govornici nisu legitimni članovi zajednice. Mi se zalažemo za ideje jednakosti, za to da svatko, ma kako govorio – standardno, nestandardno, dijalektom, kolokvijalnim jezikom – mora imati pristup javnom diskursu