Pravovjerne Srbe i pravovjerne Hrvate veže homoseksualnost

Jasno mi je da Srpska Pravoslavna Crkva, baš kao i Katolička Crkva, ima moralni nauk koji homoseksualne čine vrednuje kao moralno nedopuštene ili, religijskom terminologijom, grešne čine, ali to što religijske zajednice smatraju ili ne smatraju moralnim, ne obvezuje suvremene sekularne i demokratske države. Mišljenje religijskih zajednica ima sasvim drugo značenje u teokracijama.

Kina ante portas

Gdje to piše da je sva svjetska pamet nataložena samo u Bijeloj kući i Pentagonu, a da America First! ima biti jedina božica kojoj sav svijet mora biti pokoran i uredno prinositi žrtvu. Inače, grom i pakao… Malo morgen.

O svetskom okeanu, kao najvećem živom biću na Zemlji

Kaže se, da Svetski okean ima sposobnost da “misli”, jer ima neuporedivo veću “neuronsku” mrežu od čoveka, kojom povezuje sva zbivanja u svojim vodama i "zna" šta se događa u celom okeanu.  Ako “proceni” da je preteća opasnot prevelika za sam okean, nastaće vodonik-sulfid, jer je manja šteta da sve ostalo izgine, nego nestane sav život u samom okeanu, kao najvećem živom biću, koje je konačni čuvar života na planeti

Kriptovalute su beskorisne za društvene potrebe

Michael Roberts:  "Kriza omogućava zatvaranje ili spajanje nekompetitivnih kompanija koje ne stoje dobro; prolaženje kroz niz bankrota; otpuštanje radnika kako ih ne biste morali plaćati; zaustavljanje investicija u nove tehnologije itd. Oni koji prežive krizu potom mogu iznova pokrenuti ekonomiju uz višu profitnu stopu i nastaviti s proizvodnjom. Kapitalizam tako funkcionira i napreduje – ne ide u korist običnih ljudi. U ovakvoj se, prilično teškoj situaciji, nalazimo trenutno."

Ekonomija zločina

Četnička politika štednje pri klanju jeftinim sredstvima svakako je jednog dana morala biti prepoznata kao odgovorno nacionalno ponašanje, pri čemu će se zanemariti to što je tim sredstvima urađeno

Nina Spirova u Čačku

Jednu od prvih makedonskih riječi, koje ne možeš razumjeti, a da ti neko ne kaže šta znači, naučio sam zahvaljujući Nini Spirovoj: baknež! "Eden baknež" je polovinom šezdesetih bio osvojio Jugoslaviju. Došao je i u poneku sandžačku kafanu