Aktivnosti na unapređenju rijeke Zete

Zbog neodstatka podatka kojima možemo izmjeriti biološko bogastvo rijeke Zete, Crnogorsko društvo ekologa je ove godine pokrenulo istraživanje faune riba rijeke Zete. Istraživanjem vršimo i povezivanja lokalnih zajednica u cilju stvaranja jasnih preporuka koje mogu dovesti do oporavka Gornje Zete i njenih pritoka.