Kako je ESM potrošio milione putem netransparentnih postupaka?

Ako je u prvom polugodištu 2021. godine državna kompanija za proizvodnju struje AD ESM (ELEM) potpisala 6 ugovora u postupcima sa pregovorima bez objavljenih oglasa, sa ukupnom vrednošću od 9 miliona evra, u drugom polugodištu potpisala je 12 ovakvih ugovora u vrednošću od čak 27 miliona evra, a pritom dva največa ugovora iznose čak 24 miliona evra i dogovoreni su sa jednom istom kompanijom. (Foto: esm.com.mk)