Horor propagande, ili kada mrtvi ustaju

Na medijskom "tržištu" u Makedoniji, više stotina malih redakcija sa po nekoliko novinara, pokušavaju da prežive boreći se za što više klikova i za bar mali deo od sitnoga kolača imenovanog kao reklame u medijima. Veliki deo urednika objavili bi bilo šta radi nekog klika više u toku dana.