REKOM (Regionalna Komisija za utvrdjivanje činjenica o ratnim zločinima)

Zadatak Koalicije za REKOM je utvrdjivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava, a ne sudjenje i presudjivanje. Te činjenice će biti prezentirane Vladama i Parlamentima Država regiona, a na njima je da eventualno procesuiraju utvrdjene zločine. Bit će to težak, možda Sizifov posao. Vrijedi pokušati, ne samo zbog žrtava stradanja i njihovih porodica, već i zbog budućih generacija. Bez toga, plašim se da su nam djeca osudjenja na nove mržnje i ratove, koje ćemo im ostaviti u amanet. Žrtve rata na nemir, čak u grobu, ako ga imaju. A mnogi ga nemaju, upravo iz razloga što se Vlade novonastalih Država plaše suočenja sa prošlošću.