Zdravstvo(ujte)

U državi u kojoj sve funkcioniše besprekorno - upravo tako kako funkcioniše, zdravstvo je posebna priča. Relativno sam zdrav, uprkos ne malim godinama, tako da kod doktora rijetko idem. A kada sam prinudjen da podjem, osjećam se u najmanju ruku poniženo. Gužve, čekanja, odnos slabo plaćenog a njčešće nekulturnog i nehumanog medicinskog osoblja, uvijek me, nanovo, prosto zaprepasti. Još veće zaprepašćenje predstavlja ponizan odnos, trpljenje, skrušenost, bojaživljovost, pristajanje na takav odnos samih pacijenata.

Državni neprijatelji

Kroz istoriju, kao što znamo, većina vladara, diktatora, despota, tirana – ali i nekih „demokratskih“ lidera se svako malo pozivalo na odbranu države, spoljne i unutrašnje neprijatelje, ugroženosti nacije...

Sahrana

Majka bi me uvijek poslije sahrane priupitala: „Dome, je li bila velika dženaza“. Ako bih odgovorio da jeste, dodala bi: „Bio je pošten, zaslužio je“.

Bum

Pustite nas da radimo, da razvijamo turističku infrastrukturu, radimo velike i luksuzne komplekse i hotele poput „Splendid“-a za što u sporoj proceduri uvijek ne možemo dobiti dozvole, i Crnogorci neće trebat ništa da rade a imat će prihod od po minimum hiljadu eura mjesečno