Krivična prijava Nikoli Koćalu

Jedna od udarnih vijesti ovih dana je bila navedeni naslov. “Vijesti“ koje vidljivo i očigledno podržavaju Pozitivnu partiju (ni voda ni vino, moj stav o partiji) čiji je Koćalo istaknuti funkcioner, prikazuju jutros, kada ovo pišem, njegovo fotografiju iz više uglova. Ono, znate, kao kada se uhvati neki okorjeli kriminalac ili ubica. A tako nešto meni odmah upadne u oči, pokušavam da otkrijem u kom grmu leži zec, koje „igre“ su u pitanju.

Brajuškove crne trojke

U iole pravnoj državi sve službe bi se digle na noge, bila bi obezbjeđenja zaštita policajcu-pokajniku i njegovoj porodici, tužilac bi odmah izdao nalog za praćenje i prisluškivanje razgovora, možda i odredio pritvor za krug aktera pomenutih u ovoj aferi...

Uzurpacija rijeke Cijevne

Siguran sam, bez ikave dileme, da kada bih ja kao anonimni građanin zagradio dio prilaza rijeci Ribnici iznad koje mi je kuća, i zabranio prolaz građanima, nadležne službe bi odmah reagovale, a vjerovatno bih i bio pritvoren od strane MUP-a.