Slavjan

Možda bih trebala imati želju da saznam ko je cinkario mog oca (optužba je bila da se zalagao za višestranački sistem), ali kada vidim što se sve dešava u ime ispravljanja nekih nepravdi, jedino što želim je da budem razumna i da tako gledam i na prošlost i na budućnost.