Spas je u traženju smisla u traumi

Vladan Beara je psiholog koji se deset godina bavio traumama ratnih veterana na svim stranama. O avetima ratova, dugom procesu pomirenja i nesretnicima balkanske tranzicije s našim sugovornikom razgovaramo u njegovom psihološkom savjetovalištu u Novom Sadu.