Stop za kasetnu municiju (video)

Dječak, jedna od žrtava kasetne municijeKonvencija o zabrani kasetne municije, koju je do sada potpisalo 107 država, danas konačno stupa na snagu. Među potpisnicima Konvencije je i Crna Gora, koja je taj dokument ratifikovala 25. januar 2010. godine.

Konvenciju, na žalost, nijesu potpisale velike sile poput SAD, Rusije i Kine, ali ni Srbija, koja je njihov proizvođač i žrtva.

Konvencija zabranjuje upotrebu, proizvodnju, skladištenje i prenos kasetne municije i zahtijeva od država da očiste zagađena područja u roku od 10 godina i unište zalihe ovog oružja u roku od osam godina. Konvencija uključuje odredbe koje nalažu obavezu pruženja podrške žrtvama i ugroženim zajednicama.