Crnogorski Sindikat se oglasio za praznik rada

IlustracijaU prvomajskom proglasu, koji je izdao Savez samostalnih sindikata Crne Gore, poručuje se da „sloboda sindikalnog organizovanja, pravo na kolektivno pregovaranje i jačanje socijalnog dijaloga su uslovi koji mogu dovesti do ostvarivanja osvnonog prava čovjeka, prava na egzistenciju".

Crnogorski sindikat obilježiće Praznik rada, na crnogorsko-srpskoj granici i postaviti kamen temeljac za zgradu solidarnosti u Beranama.