Penzionisani general napao Vujanovićev kabinet

 Blagoje Grahovac, penzionisani general i savjetnik predsjednika crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, optužio je predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i njegovog savjetnika Vukašina Maraša za indirektnu nesaradnju sa Haskih tribunalom te za privatizaciju mornarice.

Maraš je najavio tužbu protiv Grahovca, na šta je ovaj kazao da on to neće smjeti da uradi.