Maternji jezik dobio novi naziv

Crnogorski Savjet za opste obrazovanje promijenio je ime dosadasnjem “Preogramu za maternji jezik i knjizevnost” u “Program za srpski, crnogorski, bosnjacki i hrvatski jezik i knjizevnosti”. Za nastavu na albanskom jeziku, za predmet maternji jezik i knjizevnost, prema odluci Savjeta, bice uradjen program za albanski jezik i knjizevnost

Skupstina Crne Gore trazi izradu nove Strategije odbrane

Crnogorski parlament zatrazio je od Skupstine SiCG i Savjeta ministara drzavne zajednice izradu novog Predloga odbrane drzavne zajednice, koji bi bio “u potpunosti” uskladjen sa Ustavnom poveljom. Parlament je usvojio konkretne predloge za izmjenu teksta strategije koji ce, zajedno sa strucno-analitickim materijalom o tom dokumentu, biti dostavljeni skupstini i Savjetu ministara drzavne zajednice

Vlada usvojila Nacrt privatizacije KAP-a

Crnogorska vlada danas je usvojila Nacrt strategije za privatizaciju Kombinata aluminijuma Podgorica i uputila ga na javnu raspravu prema utvrdjenom programu. Kako je zvanicno saopsteno, u raspravi je naglaseno da je privatizacija KAP-a od presudnog znacaja za njegov opstanak i dugorocni razvoj